Uvod

Nova uloga općina

U središtu pravedne energetske tranzicije je problem energetskog siromaštva. Kako naši gradovi postaju sve održiviji, moramo postaviti pitanje: tko ima pristup uslugama zaštite okoliša, a tko nema? Zašto je to tako i što se tu može učiniti?

Općine u odgovoru na ova pitanja imaju jedinstven položaj. Kao demokratski izabrane i javno odgovorne organizacije, općine imaju odgovornost za održivost, siromaštvo i zdravstvena pitanja. Dodirna točka tih pitanja i način njihovih rješavanja je energetsko siromaštvo.

Ovaj vodič istražuje primjere rada na rješavanju siromaštva kojeg vode općine iz cijele Europe i nudi inspiraciju i ideje za replikaciju svima koji u općini imaju neku ulogu.

Domovi spremni za budućnost?

Ovaj se vodič usredotočuje na obnovu postojećih stambenih jedinica kako bi se poboljšala njihova energetska učinkovitost i smanjili ukupni učinci emisije ugljika za osobe koje žive u energetskom siromaštvu.

Naša definicija doma spremnog za budućnost nastavlja se na sadržaj dokumenta Komisije Val obnove za Europu(2020.) u kojem su utvrđena ključna načela za obnovu zgrada između 2030. i 2050., a to su: smanjenje potražnje za energijom kao prvi korak; pristupačnost uz zaštitu ranjivih i niskoprihodovnih kućanstava; integracija malih obnovljivih izvora energije gdje je to moguće; razmišljanje tijekom cijelog životnog ciklusa i maksimalno korištenje materijala s niskim udjelom ugljika; te visoki zdravstveni i ekološki standardi.

Mi tome dodajemo potrebu savjetovanja s krajnjim korisnicima, vlasnicima kuća i najmoprimcima, i njihovog uključivanja u sve faze obnove, što je ključno načelo projekta mPower i provedbe svakog visokokvalitetnog i održivog programa obnove.

Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo1 je, u svojoj suštini, pojava da određene osobe nemaju mogućnosti zadovoljiti najnužnije potrebe za energijom.

Te potrebe mogu biti povezane sa zagrijavanjem, hlađenjem, energijom za kuhanje, toplom vodom i pristupom električnoj energiji. Način na koji ljudi doživljavaju energetsko siromaštvo različit je u svakom gradu i državi diljem Europe. Primjerice, u Ujedinjenoj Kraljevini velik dio problema odnosi se na utjecaj hladnih i vlažnih domova na zdravlje. U Italiji, veća važnost pridaje se pristupu električnoj energiji.

Iako se EU obvezao na rješavanje problema energetskog siromaštva, nedostatak zajedničke definicije ograničava mogućnosti praćenja napretka. Procjene o opsegu energetskog siromaštva uvelike se razlikuju jer je Eurostat utvrdio da je 31 milijun Europljana u 2021. godini živjelo u energetskom siromaštvu, dok je vlastito istraživačko tijelo vodstva EU-a u 2019. godini pronašlo 50 milijuna takvih osoba. Uskoro bi moglo doći do promjena, s obzirom na to da su dva zastupnika početkom 2022. godine radila na novoj definiciji.

Iako ne postoji nijedna radna definicija, ovaj dokument uzima energetsku ranjivost kao svoju središnju točku zanimanja kako bi naglasila usmjerenost na osobe kao sredstvo za razumijevanje energetskog siromaštva. Energetska ranjivost može se razumjeti kroz tri ključna aspekta, izloženost osobe energetskom siromaštvu i njezina osjetljivost na tu pojavu, te sposobnost prilagodbe.

Izloženost energetskom siromaštvu uključuje i karakteristike kućanstva – ima li propuha? Ima li izolacije? Jesu li prozori dobre kvalitete? Također, troškovi energije su uključeni – jesu li naglo porasli? Mogu li se priuštiti? A posebno su kritični dohodak i stabilnost dohotka. Niža primanja često bilježimo kod žena koje žive same ili kod samohranih roditelja, osoba s invaliditetom i umirovljenika, pa su stoga takve osobe izložene većoj opasnosti od energetskog siromaštva.

Osjetljivost kućanstva na energetsko siromaštvo obuhvaća i zdravlje ljudi u tom kućanstvu – jesu li stari ili invalidi, a možda imaju i malu djecu? Ti su ljudi često manje sposobni regulirati svoju temperaturu i bit će osjetljiviji na nedostatak pristupa energiji. Sposobnost kućanstva da pristupi podršci iz svoje šire zajednice također će utjecati na njihovu otpornost i osjetljivost na energetsko siromaštvo.

Treći aspekt energetskog siromaštva je sposobnost ili kapacitet osobe da se prilagodi. Na primjer, podstanari imaju manje utjecaja na svoj životni prostor. Ima li netko manje pristupa financijskim resursima, manje će se moći prilagoditi rastu cijena energije. Ako netko ima složene životne situacije ili je suočen s poteškoćama, moguće je da će moći manje sudjelovati u inicijativama za potporu takvim osobama.

Različiti su načini na koje energetsko siromaštvo utječe na ljude. Kako bi se nosili s tim problemom, mnogi se sami isključuju ili racionaliziraju energiju. U Velikoj Britaniji, gdje je nedostatak pristupa odgovarajućem grijanju veliki problem, neke od metoda za borbu u situacijama energetskog siromaštva je ostati u krevetu, grijati samo jednu sobu u kući ili posjećivati javne zgrade tijekom dana kako bi se utoplili.

Energetsko siromaštvo i nedostatak osnovnih energetskih usluga mogu utjecati i na fizičko i na mentalno zdravlje. Utjecaj na fizičko zdravlje uključuje lošije respiratorno i kardiovaskularno zdravlje, više nesreća i ozljeda. Utjecaji na mentalno zdravlje uključuju socijalnu izolaciju, stres i anksioznost koji mogu dovesti do daljnjih poteškoća mentalnog zdravlja. Loše zdravlje tada će utjecati na sposobnost osobe da radi – a time i na njezine prihode. Osobe u takvim situacijama također mogu štedjeti hranu i rasvjetu. Školska djeca su sklonija poteškoćama u školi i u teškom kućnom okruženju ne mogu pisati domaće zadaće. Sve ove posljedice energetskog siromaštva utječu na osobnu dobrobit i dobrobit kućanstva.

Razumijevanjem energetskog siromaštva iz perspektive ljudi koji ga doživljavaju, općine će moći bolje osmisliti učinkovitije programe. [veza na mPower rad na aktivaciji]


[1] U Ujedinjenoj Kraljevini često se naziva i siromaštvo u gorivu

Socijalna davanja iz socijalne pravde

Iako postoji jasna potreba za rješavanjem problema energetskog siromaštva u području socijalne pravde, nedavni radovi mPower-a pokazali su da postoje brojne dodatne koristi i za općinske institucije i organizacije.

Bolnice i zdravstvene ustanove očigledno imaju koristi od smanjenja energetskog siromaštva jer bolji pristup energetskim uslugama dovodi do boljeg zdravlja. Međutim, postoje koristi i za obrazovne ustanove jer će djeca moći bolje sudjelovati u obrazovanju, za poslodavce jer radnici koriste manje bolovanja, energetske tvrtke jer je manje ljudi koji ne plaćaju svoje račune za energiju, stanodavce jer nadograđeni stanovi ili kuće imaju manji promet i manje zaostalih stanarina, a manja potražnja za energijom (kroz postignuća na energetskoj učinkovitosti) koristit će energetskoj mreži.

Jasno je da je cjelovit pristup rješavanju problema energetskog siromaštva na općinskoj razini dobar za zdravstvene ustanove, lokalno gospodarstvo, građane i pravednu tranziciju.

Uloga općine

Općine su u dobrom položaju za rješavanje problema energetskog siromaštva putem programa unaprjeđenja energetske učinkovitosti. U izradi ovog vodiča izdvojili smo primjere gradova koji razvijaju nove strategije koje su ostvarenje pristupa kojeg općine imaju u rješavanju energetskog siromaštva. Pojavila se i usmjerenost na praktično djelovanje. Neke općine pružaju javne informacije kako bi pomogle u poboljšanju energetske učinkovitosti svojih kućanstava u malom opsegu. Nude financijske poticaje kako bi se potaknulo prihvaćanje. U drugima se nudi potpora energetskoj obnovi od početka do kraja, pri čemu općina preuzima odgovornost za upravljanje radom od uključivanja do ugradnje.

mPower – od općina općinama

Projekt mPOWER, koji se provodi od 2018. do 2022., projekt je programa Obzor 2020. kojim se olakšava program uzajamnog učenja među više od stotinu europskih lokalnih tijela javne vlasti, a osmišljen je kako bi se ponovile inovativne najbolje prakse u području komunalne energije i razvili ambiciozni planovi energetske tranzicije.

Ovaj vodič izrađen je u suradnji s općinskim službenicima koji sudjeluju u programu razmjene mPower i relevantan je za sve koji imaju ulogu u svojim općinama.

U razdoblju 2019. – 2020. u programu razmjene mPower sudjelovalo je dvadeset gradova iz cijele Europe. Njegova okosnica bili su posjeti gradovima, što je omogućilo lokalnim vlastima da u neposrednom kontaktu istražuju, shvate i razvijaju nove i postojeće energetske projekte. Ovaj program učenja, karakteriziran visokom stopom sudjelovanja, bio je usmjeren na razmjenu praktičnih znanja i stručnosti. Teme su bile energetska učinkovitost kućanstava, lokalne energetske zajednice i širenje obnovljivih izvora energije.

Svrha ovog vodiča je predstaviti znanja i stručnosti tih gradskih inovatora. Iako se nijedan projekt ne može u potpunosti replicirati drugdje, vjerujemo da se drugi gradovi mogu nadahnuti tim iskustvima kako bi stvorili rješenja prilagođena lokalnom kontekstu i uvjetima.

1. Strategija

Razvoj općinskih strategija za potporu lokalnim projektima u području energetskog siromaštva.

Razvoj strategije: Plymouth i Nottingham, Velika Britanija

Inovativna istraživanja vijeća Plymoutha, odnosno Nottinghama naglašavaju potrebu usmjeravanja programa energetske učinkovitosti na najugroženije.

Slika. Izvor: Dom Moore

Gradska vijeća Plymoutha i Nottinghama vodeći su u Ujedinjenoj Kraljevini u radu na iskorjenjivanju energetskog siromaštva i nadogradnji. Njihovi nedavni programi su upotrijebili inovativne pristupe, osiguravajući zadovoljstvo za korisnike, kvalitetne nadogradnje i lokalne gospodarske koristi. Njihovo neposredno iskustvo u organizaciji nadogradnji koje su vodile lokalne vlasti istaknulo je neka ključna pitanja u osiguravanju pristupa programima za nadogradnju onima koji su najranjiviji.

Projekt mPower Activate, projektni inkubator koji je sudionicima mPower Exchangea omogućio uspostavljanje novih projekata, usmjeren je na pronalaženje rješenja za ovu prepreku. Gradska vijeća Plymoutha i Nottinghama surađivala su u okviru programa mPower Activate kako bi istražila načine za mobilizaciju šireg skupa dionika kako bi se podržala odgovarajuća energetska nadogradnja za kućanstva kojima je najpotrebnija.

Poznavanje Plymoutha

Slika < izvor: Inspired Images, Pixabay

Plymouth je grad s 260.000 stanovnika u grofoviji Devon, jugozapadna Engleska. S obzirom na to da je smješten na velikoj prirodnoj luci, ovaj je grad dugo bio jedna od najvažnijih luka u zemlji. Njegov proizvodni sektor i luka – nekada tranzitna luka za migracije u Ameriku – još uvijek dominiraju gradskim gospodarstvom i krajolikom. Posljednjih se desetljeća grad suočava s brojnim izazovima: padom produktivnosti, smanjenjem plaća i povećanjem siromaštva i nejednakosti. Brodogradilište koje je nekoć zapošljavalo desetke tisuća ljudi danas zapošljava samo 2500.

Građani su doživjeli osipanje gospodarske stabilnosti, pogoršanu ozbiljnim smanjenjem državne potrošnje za socijalnu potporu. U nekim područjima stopa siromaštva djece iznosi 40 %. Postoje okruzi u kojima 35 % ili više stanovnika živi u energetskom siromaštvu, što pak utječe na mentalno i fizičko zdravlje i pogoršava stres, uključujući financijski stres jer se ljudi suočavaju s dugovima s kojima se ne mogu nositi. Mentalno zdravlje u gradu je loše i stopa samoubojstava je visoka.

Nottinghamski pristup

Slika 2 < Izvor: Arran Bee, Flickr

Nottingham je povijesni engleski grad u regiji East Midlands s oko 331.000 stanovnika i mnoštvom sportskih i kulturnih objekata. Grad i njegovo Vijeće posljednjih su godina na naslovnicama zbog vodstva i inovacija koje se tiču niskougljičnih i energetskih programa.

Gradsko vijeće je iskoristilo nedavne uspjehe i nastavilo rad tako što je proglasilo klimatsku i ekološku krizu i postavilo nacionalni vodeći cilj za postizanje održive ugljične neutralnosti do 2028., 22 godine prije nacionalnog cilja. Kako bi se postigao taj ambiciozni cilj, Vijeće poduzima hrabre korake: uvelo je naknadu na parkirališna mjesta na radnom mjestu kako bi pomoglo u financiranju širenja niskougljične tramvajske mreže, nastavlja uključivati građane u godinu razmišljanja o ugljiku na neutralan način i tekući razvoj njihova akcijskog plana za ugljičnu neutralnost do 2028., te se zalaže za sadnju 50.000 novih stabala.

U Nottinghamu, energetsko siromaštvo pogađa oko 15 % kućanstava. Vijeće je 2018. godine navelo rješavanje pitanja energetskog siromaštva kao jedan od svojih pet glavnih prioriteta za djelovanje pod vodstvom vijeća. Njihova petogodišnja strategija obvezuje se „smanjiti račune za energiju, povećati toplinsku udobnost i blagostanje u najhladnijim i najranjivijim domovima te smanjiti stopu energetskog siromaštva u gradu Nottinghamu”.

Centralno vođeni programi izostavljaju najranjivije

Postojeći programi energetske učinkovitosti kućanstava u Ujedinjenoj Kraljevini strukturirani su s ciljem pružanja najviše intervencija uz najniže troškove. Intervencije se nabavljaju u masovnim količinama i nisu personalizirane. Skuplje i složenije intervencije ne mogu osigurati financiranje. To znači da je teže tretirati nekretnine, a kućanstva sa složenim potrebama su u nepovoljnom položaju jer su intervencije za njih i teže i skuplje. Lokalnim vlastima bilo je jasno da to često znači da oni koji najviše pate zbog svojih stambenih uvjeta imaju najmanje koristi od programa.

Gradska vijeća grada Nottinghama i grada Plymoutha surađivala su na istraživanju kako mogu promijeniti stvari kako bi pružili kompletno opremanje onima koji su najranjiviji. Smatraju kako treba doći do temeljnih promjena u načinu provedbe sadašnjih programa.

Ta bi promjena uključivala veću potporu najugroženijima putem pouzdanih neovisnih savjeta, poticajnog mehanizma kojim se nagrađuje cjeloviti pristup u odnosu na pristup uštede troškova te održivijih, dugotrajnijih financijskih mehanizama, što je do sada bilo nedostižno u Ujedinjenoj Kraljevini. 

Kako bi se suočile s tim pitanjem, Plymouth i Nottingham željeli su povećati potencijal lokalnih partnerstava dionika. Ako postoje dodatne koristi od nadogradnji, ti bi dionici mogli surađivati, čime bi se potencijalno otvorio pristup održivijem dugoročnom financiranju.

Kako bi podržala ovaj model partnerstva, skupina mPower Activate vidjela je vrijednost u razvoju pristupa usmjerenog na osobe kako bi se osigurala realizacija zajedničkih koristi. Dr. Alice Jones je bila angažirana da to istraži, a izvješće je objavljeno u prosincu 2021.

Credit: Credit: Dr Alice Jones

Izvješće je pokazalo kako se suradnja može ostvariti putem lokalnih sidrenih mreža s drugim lokalnim institucijama kao što su bolnice, operatori energetskih sustava, poslodavci i obrazovne ustanove. Takve mreže mogu pomoći da se najranjiviji sloj bolje uputi, a one institucije koje imaju koristi od nadogradnji mogu uz više stabilnosti financijski pridonijeti potporama lokalnih vlasti koje pružaju usluge. Pozitivni učinci ne bi se ostvarili samo na socijalne imperative poput energetskog siromaštva, već i na lokalno gospodarstvo, energetski sustav, zdravstvene ustanove i obrazovanje.


Uređeni tekst osigurao je Justin Bear, Gradsko vijeće Plymouth, Jonathan Ward, Grad Nottingham i serija blogova projekta Activate

Odluke konsenzusom: Cadiz, Španjolska

Cadiz pokreće Odbor za energetsko siromaštvo kako bi oblikovao lokalnu politiku.

Slika < izvor: Alberto Racatumba, Flickr

Kao i u mnogim drugim španjolskim gradovima, dvije nove lijeve stranke preuzele su lokalnu vlast grada Cádiza u svibnju 2015. Grad se suočio s brojnim gospodarskim i socijalnim problemima, kao što su visoka razina duga i nezaposlenost. Gradsko vijeće upravljalo je energijom neučinkovito, nije bilo opredjeljenja za obnovljive izvore energije i posljednjih godina ništa nije učinjeno kako bi se smanjilo energetsko siromaštvo.

Davanje lokalne energetske tranzicije na demokratsku raspravu od početka je središnja točka energetske tranzicije u Cadizu. Jedan od problema koji je bilo hitno potrebno riješiti bilo je energetsko siromaštvo. Španjolska se suočava s visokom razinom energetskog siromaštva: 15 % stanovništva živi u domovima koji nisu adekvatno grijani, često zato što im je struja isključena zbog neplaćenih računa. Međutim, koristi od državnih energetskih potpora za pomoć obiteljima s niskim prihodima ima samo nekoliko velikih energetskih poduzeća. Program se ne primjenjuje na kupce s niskim prihodima koji kupuju energiju od manjih dobavljača.

Cádiz Award

Slika < treća dolje < izvor: Općina Cadiz

U listopadu 2015. godine općinska vlada jednoglasno je odobrila nešto što je građanski pokret tražio: socijalni popust koji bi smanjio troškove energije za ugrožene obitelji. U okviru prijedloga uključena je obveza zajedničkog ostvarenja socijalnog popusta putem otvorenog procesa.

Odbor za energetsko siromaštvo (EPC) pruža stalni otvoreni prostor u kojem organizacije civilnog društva, energetski stručnjaci, odjel za socijalna pitanja općine, političke stranke, ljudi pogođeni energetskim siromaštvom te zaposlenici kompanije Eléctrica de Cádiz i gradskog vijeća mogu donositi odluke o smjeru rada gradova u području energetskog siromaštva na temelju konsenzusa.

Kako bi se osmislio socijalni popust, tijekom tri godine sastajao se participativni okrugli stol koji se organizira oko donošenja odluka na temelju konsenzusa. Ishod ovog participativnog procesa bilo je pokretanje programa bespovratnih sredstava, „Alternativnog socijalnog bonusa“, koji bi Eléctrica de Cádiz mogla ponuditi svojim kupcima. Bespovratnim sredstvima se ne smanjuju samo računi za one koji se suočavaju s financijskim izazovima, već se uzimaju u obzir konkretne energetske potrebe pojedinih kućanstava.

Tim koji uključuje socijalne radnike i tehničare pomaže u utvrđivanju razine energetskih bespovratnih sredstava koje financira općina za svakog ugroženog kupca, koji se iskazuje na računima za potrošenu energiju. Očekuje se kako će se ovim popustom zajamčiti pristup energiji za više od 2000 obitelji svake godine.

Uz financijsku potporu program pruža i osposobljavanje za upravljanje energijom. Cilj je od samog početka surađivati s ugroženim obiteljima kako bi se spriječilo da dođu u situaciju kašnjenja plaćanja i naknada za kašnjenje. Alternativni socijalni bonus ima široku podršku javnosti.

Nezaposlene osobe također su angažirane i obučene kao energetski savjetnici koji putem kućnih posjeta i vođenjajavnih energetskih radionica kućanstvima daju savjete o njihovim ugovorima o energiji kako bi im pomogli uštedjeti novac. Također pomažu kućanstvima s manjim popravcima kako bi im poboljšali kvalitetu života.

Okrugli stol je učinkovit alat za sudjelovanje jer „ljudi dolaze jer vide da gradimo stvari koje oni žele da gradimo”, kaže novinarka Alba del Campo koja je pomogla u osnivanju i vođenju odbora. Nije da samo pričamo o nekim stvarima, mi ih ostvarujemo”.


Uređeni tekst i podcast intervju kojeg je dala Alba del Campo, Općina Cadiz

2. Informacije i savjeti

Znanje i alati za pomoć vlasnicima kućanstava u rješavanju problema male energetske učinkovitosti.

Kompleti za uštedu energije: Dublin, Irska

Nagrađivani komplet alata za uštedu energije Dublinske energetske agencije, Codema.

Slika < izvor: Giuseppe Milo, Flickr

U Dublinu je lokalna agencija za energiju Codema razvila novi pristup razmjeni znanja i savjeta za poboljšanje energetske učinkovitosti koja je nagrađena nagradom za održivu energiju EU-a.

Codemu je osnovalo 1997. godine Gradsko vijeće Dublina i ima ključnu ulogu u pružanju potpore četirima lokalnim vijećima koja čine glavni grad u njihovoj tranziciji ka energiji s niskom emisijom ugljika. Misija Codeme je osigurati kvalitetniji život za sve građane kroz pravednu i uključivu tranziciju. Ono što je protkalo sav njezin rad je uključivanje zajednice. Iskustvo je pokazalo vrijednost okupljanja inženjera i komunikatora kako bi pronašli najbolja rješenja, pri čemu je mapiranje omiljena tehnika. Vrijednosti i prioriteti Zajednice imaju jednaku ulogu uz tehnička i financijska razmatranja u razvoju strategija.

Dublinsko vijeće željelo je 2013. pronaći način za razmjenu znanja o tome kako male praktične mjere mogu doprinijeti uštedi energije. Ljudi su svjesni važnosti uštede energije, ali zbog tehničke prirode te teme oni se često osjećaju izgubljeno. Vijeće se nadalo da će pronaći jednostavan i zanimljiv način za osposobljavanje građana da sami naprave promjene. Unajmili su Codemu da vodi kampanju za rješavanje tog pitanja.

Slika > Izvor: Codema

Uz niz događaja i treninga za energetske ambasadore koji se odvijaju tijekom cijele godine, tim je stvorio „komplete za uštedu energije” koje posuđuju javne knjižnice u Dublinu. U tom kompletu građani mogu pronaći cijeli niz uređaja koji štede energiju. Sadržaj kompleta uključuje termometre koji pokazuju temperaturne razlike između zidova, prozora i stropa, utične energetske monitore i senzore vlažnosti. Za upotrebu kompleta, dostupni su videozapisi na internetu i priložene upute za korisnike. Svaki komplet koštao je 250 eura, što su financirali Codema i mreža knjižnica Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI).

Slika > Izvor: Codema

Korisnici su smatrali da su kompleti korisni. U istraživanju koje je uslijedilo, 86 % ispitanika izjavilo je da ih je korištenje Kućnog kompleta za uštedu energije natjeralo da razmisle o tome kako koriste energiju u kućanstvu, te da su nakon godinu dana primijetili smanjenje potrošene energije za 13 %.

Generalna direktorica Codeme, Donna Gartland, objasnila je da je kvaliteta komunikacije ono što je ovaj projekt učinilo tako uspješnim:

„Jedna od važnih stvari koju smo naučili je [imati] inženjere koji rade s komunikacijskim timom. Sjajno je imati svu tehnologiju, ali trik je u tome kako je prevesti i učiniti dostupnom.”

Slika > Izvor: Codema

Projekt se probio na europsku scenu kada je 2017. godine osvojio nagradu EU-a za održivost. Codema je zatim angažirana za pokretanje inicijative u irskim knjižnicama. Alat je pronašao novu publiku kroz škole, grupe u zajednicama i domove za starije osobe koji koriste komplete kao edukacijski alat. Potražnja za kompletima nije se smanjila. Kompleti ne čekaju dugo u knjižnicama jer za mnoge od njih postoji red čekanja.


Uređeno iz mPower podcast intervjua s Donnom Gartland, Codema

Financije Učinak Više Informacija
 • 250 EUR po kompletu
 • Financiraju Codema i knjižnična mreža SEAI
 • Vlasnici kućanstava prijavili su smanjenje potrošnje energije za 13 % nakon godinu dana.

Pravo na energiju: Barcelona, Katalonija, Španjolska

Barcelona uspostavlja energetske savjetodavne točke i interventnu službu.

Slika < izvor: Bert Kaufmann, Flickr

Kako na regionalnoj, tako i na lokalnoj razini u Barceloni, općina radi na energetskom osnaživanju putem savjeta i potpore kako bi podržala uživanje prava na energiju. Grad također stvara zelene mogućnosti za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih, što je jedan od načina kretanja prema socijalnoj jednakosti kroz zelenu tranziciju.

Pokrajinsko vijeće Barcelone financira rad s gradskim vijećima diljem regije u cilju potpore energetski siromašnim kućanstvima tako što im osigurava energetske preglede i intervencije.[1] U program su uključeni i energetski savjetnici koji obilaze kućanstva kako bi podržali energetski siromašne ljude kako bi smanjili svoje račune i bili energetski učinkovitiji.

Ključne aktivnosti su:

 • U kućnim energetskim pregledima
 • Ugradnja jeftinih mjera za energetsku učinkovitost
 • Podrška snižavanju računa koristeći prilagodbe ugovora o komunalnim djelatnostima
 • Obuka za podršku promjenama ponašanja potrošača u potrošnji energije.[2]

Smanjenje energetskog siromaštva politički je cilj Gradskog vijeća Barcelone. Vijeće je uspostavilo 11 energetskih savjetodavnih točaka (PAE) diljem grada, kao besplatni općinski servis utemeljen na snažnim vrijednostima društvene odgovornosti[3]. U središtu pozornosti su energetska i prava stanovanja, a ona se podupiru kroz PAE-ove i kroz pružanje mogućnosti zapošljavanja ranjivim skupinama.

Ovaj javni servis nudi:

 1. Obranu energetskih prava i poboljšanje energetske učinkovitosti kroz:
  • Informacije o energetskim pravima na jedanaest servisnih točaka PAE-a
  • Uslugu personaliziranog energetskog savjetovanja
  • Uslugu intervencije u kući
 2. Poticanje zapošljavanja kroz:
  • Zapošljavanje 32 dugotrajno nezaposlene osobe koje su postale energetski savjetnici, čime je omogućena uzajamna pomoć drugim osobama u istom statusu.
  • Godišnji program za zelene stručnjake koji podržava 20 stručnjaka putem programa osposobljavanja i zapošljavanja kako bi se vratili na tržište rada s povećanim vještinama i iskustvom.
 3. Prevencija i djelovanje u zajednici (putem radionica u zajednici)

Nakon uspješnog pilot-programa 2017. godine, grad je odlučio nastaviti program i učiniti pristup informacijama o pravima na energiju besplatnom javnom uslugom.


Uređeno od teksta autora Rafaela Moreno Péreza, Agencija za energiju Barcelone, i istraživanje koje je provela Aneaka Kellay


Financije

Energetske savjetodavne točke (PAE)

2.250.000 EUR godišnje

Financira Gradsko vijeće Barcelone

Pregledi i intervencije u kućanstvima u energetskom siromaštvu

500.000 EUR

Financira Pokrajinsko vijeće Barcelone

Učinak

Pregledi i intervencije u kućanstvima u energetskom siromaštvu

 • 5000 energetskih pregleda
 • 2000 radnji na ugovorima o komunalnim djelatnostima
 • Računi za komunalne usluge smanjeni za 19 %, čime je ušteđeno 225 eura/godinu/kućanstvu
 • Provedeno 23.000 besplatnih mjera energetske učinkovitosti

Energetske savjetodavne točke (PAE)

Svakog mjeseca servis:

 • Savjetuje 2500 građana
 • Regulira 50 zaliha
 • Zaštiti prava 600 građana kroz gradsko temeljno pravo na stambene propise4
 • Uštedi 100 kW električne energije

Više Informacija


[1] Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo, 2021. https://energy-poverty.ec.europa.eu/system/files/2021-11/EPAH_inspiring%20cases%20from%20across%20Europe_report_0.pdf

[2] Revizije i intervencije u kućanstvima u stanju energetskog siromaštva, Diputacio Barcelona, web stranica, pristupljeno 6.1.2022. https://www.diba.cat/en/web/benestar/auditories

[3] PAE (Energetske savjetodavne točke), Ajuntament de Barcelona, web stranica, pristupljeno 6.1.2022. https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/innovacion-social/pae-puntos-de-asesoramiento-energ%C3%A9tico

[4] Colau: „Primjenom zakona 24/2015 zaustavljeno je 639 deložacija i ne odustajemo”, Ajuntament de Barcelona, web stranica, pristupljeno 6.1.2022. https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/en/noticia/colau-using-law-242015-we-stopped-639-evictions-and-were-not-backing-down_332522

Pomoć građanima: Valencia, Španjolska

Valencija uspostavlja energetsku savjetodavnu službu u četvrti u kojoj svaki četvrti stanovnik živi u energetskom siromaštvu.

Slika > Izvor: Ebroslu, Pixabay

Valencija je smještena na istočnoj obali Španjolske, treći je grad po veličini u zemlji i glavni je grad Valencijske regije. Od potpisivanja Deklaracije Sporazuma gradonačelnika 2009. godine, grad je osnovao Zakladu za klimu i energiju Valencija koja razvija i isporučuje strategije, akcije i alate za pomoć u postizanju svojih ciljeva. Rad na poboljšanju životne situacije njihovih građana ugrađen je u njihove programe koji su usmjereni na sprječavanje siromaštva i pravo na energiju. València je u posljednjih 12 godina smanjila svoju potrošnju energije za 17,9 % i emisiju stakleničkih plinova za 30,9 % te je nedavno nominirana za jednu od šest najboljih inovacija na natječaju Europska prijestolnica inovacija 2020.

Ured za energiju nalazi se u gradskom području Ayora u kojem jedna od četiri osobe živi u energetskom siromaštvu. Prilagodili su jednu staru trgovinu kako bi je pretvorili u mjesto na kojem se svatko može sastati s obučenim osobljem i razgovarati o energetskim pitanjima. U ovom prostoru rade edukator zaštite okoliša, socijalni radnik, arhitekt i inženjer i savjetuju o mjerama malog opsega koje građani mogu učiniti za poboljšanje energije kućanstva, te daju savjete o računima za energiju i informacije o obnovljivim izvorima energije. Socijalne službe također upućuju kućanstva na tu uslugu, uspostavljajući izravnu vezu između ranjivih kućanstava i usluga energetske podrške.

Sljedeći veliki projekt za Valenciju je program „Spasimo domove” kojeg financira EU. Cilj im je stvoriti regionalnu mrežu ureda za usluge integrirane stambene sanacije [Energy Retrofit] kako bi se građanima savjetovalo o cjelokupnom procesu nadogradnje. Tim koji stoji iza Ureda za energetiku imat će vodeću ulogu u okupljanju konzorcija koji radi na ovom projektu, uključujući predstavnike Gradskog vijeća Valencije, Općeg vijeća udruga upravitelja nekretnina Valencijske zajednice i Generalalitat Valencijan, putem Valencijanskog građevinskog instituta (IVE).


Uređeno iz podcast intervjua u kojem sudjeluju Carmen Castells, Ured za energiju Valencije, Indertec-Imedes i Fernando González

Financije (Ured za energetiku) Učinak Više Informacija
 • 120.000 EUR
 • Financirano iz općinskog proračuna
 • pristupilo se 223 osobama

Osnaživanje žena: Vlora, Albanija

Ženski fokusirani pristup energetskom angažmanu u Vlori.

Slika > Izvor: John Quine, Flickr

Vlora je jedan od sedam gradova u Europi koji sudjeluju u programu EmpowerMEd, petogodišnjem projektu iz programa Obzor 2020. čiji je cilj osnažiti žene u obalnim područjima Sredozemlja da pomognu u borbi protiv energetskog siromaštva.

S obzirom na to da žene i kućanstva pod vodstvom žena snose veći teret energetskog siromaštva, ovaj projekt posebno je usmjeren na žene kako bi im pružio potporu u poduzimanju praktičnih mjera protiv energetskog siromaštva. Projekt je započeo 2019. godine, a bit će dovršen 2023. godine.

Koncept energetskog siromaštva u Valoni nije definiran i ne postoji njegovo praćenje. Nedostatak podataka o energetskom siromaštvu jedan je od razloga zbog kojih problem ostaje nevidljiv oblikovateljima politika.

To je ključni fokus programa EmpowerMEd u Vlori.

Nedostatak podataka je značajno pitanje i općina radi na njegovom rješavanju. Neki prikupljeni podaci pokazuju da više od trećine kućanstava u Valoni ne plaća redovito svoje račune za energiju i u prosjeku troši petinu manje energije od minimalne potrošnje na nacionalnoj razini. To ukazuje na to da je energetsko siromaštvo značajno pitanje u gradu.

Prvi korak za općinu je identificirati one koji su najranjiviji i procijeniti njihove potrebe, a zatim postaviti pristup za uključivanje onih koji su prepoznati.

Pristup uključivanju ranjivih skupina uključivat će osposobljavanje energetskih savjetnika, uspostavu odnosa s obiteljima u tom području, organiziranje radionica, istraživanje zgrada i način na koji to utječe na kućanstva kada zadovoljavaju svoje osnovne potrebe. Projekt će surađivati s partnerima, uključujući lokalne nevladine udruge, volontere u romskoj zajednici i sveučilišta.


Uređeno iz istraživanja koje je provela Aneaka Kellay

Financije Više Informacija
 • Proračun: (za cijeli program u 7 gradova) milijun eura
 • Financiranje iz programa Obzor 2020.

Unaprjeđenje vještina: Križevci, Hrvatska

Križevci su zaposlili 13 dugotrajno nezaposlenih stanovnika kao energetske savjetnike.

Slika < slika 2. < izvor: SDP Hrvatske, Flickr, CC BY 2.0

Hrvatski grad Križevci postaje nacionalni pionir u borbi za čistu energiju i protiv energetskog siromaštva. Ova općina nalazi se nedaleko od glavnog grada Zagreba u središnjoj Hrvatskoj, u njoj živi oko 21.000 ljudi, od kojih polovica u samom gradu, a polovica u okolnim ruralnim područjima.

Križevci su prvi hrvatski grad koji je realizirao projekt obnovljive energije koji se financira iz mnoštva, što ga čini svjetionikom u zemlji, a mnogi drugi sada razmišljaju kako replicirati uspjeh Križevaca.

Kako bi se riješilo energetsko siromaštvo u gradu, uprava je 2016. obučila 13 dugotrajno nezaposlenih stanovnika za energetske savjetnike. Savjetnici su posjetili kućanstva koja se bore s energetskim siromaštvom i opskrbili ih opremom koja će im pomoći da uštede energiju, kao što su led žarulje, brtve prozora, produžni kablovi s prekidačima i vodovodnim cijevima te produžeci za tuš kako bi se smanjio protok vode. Također su savjetovali kućanstva o načinima štednje energije koji se lako provode

Kao rezultat ovog inovativnog pilot-projekta, svako od 508 kućanstava uspjelo je uštedjeti oko 70 EUR ili 30 kWh godišnje, što je dovelo do smanjenja emisije ugljičnog dioksida za 16.500 tona godišnje.


Uredili iz teksta Lucija Gudić i Danijel Šaško, općina Križevci

Učinak Više Informacija
 • dosegnuto 508 kućanstava
 • Ušteda kućanstava od 70 EUR ili 30 kWh godišnje
 • smanjenje emisija ugljičnog dioksida za 16.500 tona godišnje
3

3. Poticaji i financije

Kanaliziranje sunca: Porto Torres, Italija

Porto Torres upravlja inovativnim solarnim projektom koji snižava račune za energiju onih s niskim prihodima i stvara revolving fond za kontinuirano širenje programa.

Slika < izvor: Gianni Careddu, Wikipedia

Porto Torres se nalazi na sjeverozapadu Sardinije, Italija, i ima 22.000 stanovnika. To je lučki grad, prvi put su ga osnovali Rimljani u 1. stoljeću prije Krista.

U 2017. godini Porto Torres je pokrenuo inovativnu shemu u kojoj su besplatno instalirali solarne fotonaponske panele na domove građana, počevši od onih s najmanjim prihodima. Svaka energija koju građani koriste je novac koji štede na svom računu za energiju. Svaka energija koja se izvozi u mrežu reciklira se u revolving fond kako bi se omogućilo više solarnih instalacija.

Iako je za ovaj projekt bio potreban znatan trošak od 500.000 EUR unaprijed, očekuje se da će mehanizam samofinanciranja ojačati doseg projekta kako bude napredovao. Program se pokazao toliko uspješnim da je talijanska vlada nakon dvije godine odlučila ponoviti program na nacionalnoj razini.


Uređeno iz istraživanja koje je provela Aneaka Kellay

Financije Učinak Više Informacija
 • Proračun: 500.000 EUR
 • Izvor: Općina Porto Torres
 • U 2019. godini Porto Torres je instalirao 50 solarnih fotonaponskih sustava, što je dovelo do uštede računa za osjetljive građane od 9000 EUR i smanjenja je emisija CO2 za 65 tona.

Barrio Solar: Zaragoza, Španjolska

Solarna inicijativa s ciljem „olakšati pristup učinkovitijoj, obnovljivoj, lokalnoj energiji koja daje podršku, a ujedno promicati uključivanje i kulturu okoliša”.

Slika < izvor: Caccamo, Wikipedia Commons

Zaragoza je peti po veličini grad u Španjolskoj, a nalazi se na sjeveru. Energetsko siromaštvo u Španjolskoj posljednjih je godina poraslo brže nego u bilo kojoj drugoj europskoj zemlji zbog rasta cijena plina. Više od 1 od 10 Španjolaca nije uspjelo ugrijati svoj dom u 2020. godini.

Zaragoza je dom ECODES-a, neprofitne organizacije koja se bori za smanjenje energetskog siromaštva. Barrio Solar je društvena i ekološka inicijativa koju promiču ECODES, EDP i Gradsko vijeće Zaragoze.

Barrio Solar je „solarni kvart” u kojem postoje dvije solarne instalacije s ukupnom snagom od 100kWp. Tvrtke i domovi koji se nalaze u krugu od 500 metara od instalacija mogu izravno koristiti solarnu energiju bez potrebe za instalacijom solarne energije na vlastitim zgradama ili promjenom dobavljača električne energije.

Oni koji koriste program uštede oko 30 % svojih troškova energije. Kako bi se osiguralo da svi mogu pravedno pristupiti programu, osigurava se da 10 % proizvedene energije ide izravno onima u energetskom siromaštvu. Postoje mjesečne naknade za pristup programu, ali osobe u statusu energetskog siromaštva ne moraju plaćati.

Barrio Solar stvorio je prostor za zajednicu radi uključivanja hiper lokalne zajednice. Prostor se koristi za održavanje radionica i vođenje savjetodavnih točaka i participativnih procesa koji se odnose na solarnu energiju, energetsko osnaživanje i održivost.


Uređeno iz istraživanja koje je provela Aneaka Kellay

Financije Učinak Više Informacija
 • Proračun: između 100.000 i milijun EUR
 • Privatna sredstva Fundación EDP, Schneider Electric Foundation
 • Cilj je uključiti 200 građana, uključujući 20 onih koji se suočavaju s energetskim siromaštvom.

4. Prolazne usluge

Renovacija višekatnice: Portsmouth, UK

Vijeće Portsmoutha nadograđuje nekretninu, zgradu s više katova u vlasništvu vijeća.

Slika < izvor: Mike McBey, Flickr

Gradsko vijeće Portsmoutha je 2013. godine provelo ambicioznu potpunu regeneraciju Wilmcote Housea, betonskog montažnog stambenog bloka visokog 11 katova iz 1960-ih. Sadrži 107 stambenih jedinica: 100 trosobnih stanova i sedam jednosobnih stanova u prizemlju. Vijeće je vlasnik zgrade koja nastupa kao pružatelj stambenih usluga.

Slika < Wilmcote 1 < izvor: Gradsko vijeće Portsmoutha

Vijeće je u početku bilo motivirano promijeniti zgrade zbog pritužbi stanovnika na visoke troškove računa za energiju i temperature u nekim stanovima. Istraživanja koja su pratila temperature u pojedinim stanovima pokazala su da unatoč visokim računima za energiju, ljudi nisu grijali svoje domove na dovoljno visoku temperaturu. Vijeće je to uzelo kao dokaz da ljudi žive u energetskom siromaštvu.

Odlučilo obnoviti te stambene blokove s naglaskom na socijalne ciljeve. Glavni ciljevi bili su smanjenje siromaštva, poboljšanje zdravlja i smanjenje zaostalih stanarina. Jednako je važno to što je vijeće uključilo stanovnike u proces što je više bilo moguće.

Uoči građevinskih radova, Gradsko vijeće Portsmoutha uložilo je intenzivne napore kako bi se doznali stavovi stanovnika o potencijalnim planovima. Koristili su biltene, događanja u zajednici i obilazak od vrata do vrata kako bi se uspostavila komunikacija sa stanarima. Jedan vrlo učinkovit alat za angažman bio je pokazni stan, demonstracijsko kućanstvo kod kojeg su obavljeni svi radovi na energetskoj učinkovitosti. To je stanovnicima omogućilo vizualizaciju i pregled planiranih radova te pružanje jasnih povratnih informacija. Zahvaljujući ovom procesu, gradsko vijeće izradilo je neke izmjene i dopune konačnih nacrta, uključujući načine rješavanja skupih sustava električnog grijanja i stvaranje novog prostora za sušenje odjeće.

Slika < Wilmcote 2 < izvor: Gradsko vijeće Portsmoutha

Portsmouth je odlučio imenovati stalnog časnika za vezu na početku projekta kako bi stanarima poslužio kao prva kontakt osoba. Njegova je uloga bila usmjerena na provođenje savjetovanja u zajednici dok su radovi napredovali, te pružanje podrške vlasnicima kućanstava jedan-na-jedan. Na kraju ankete stanara, stanari su komentirali koliko cijene potporu službenika. U naknadnoj analizi, Vijeće Portsmoutha smatralo je da je službenik za vezu za stanovnike mogao odigrati još veću ulogu, s aktivnijim angažmanom na licu mjesta kako bi graditeljima predstavio stavove stanara kada su se pojavili problemi.

Općina je željela osigurati da radovi na obnovi budu izvedeni po visokom standardu kvalitete kako bi zgrada imala standard energetske učinkovitosti koji će vrijediti i u daljoj budućnosti, te trajnost i trajnu udobnost i zdravlje stanara. Odlučili su radove izvoditi prema standardu EnerPHit, vrlo rigoroznom standardu energetske učinkovitosti. Unatoč nekim poteškoćama na licu mjesta, zacrtavanje ovoga standarda potaknulo je veću kvalitetu rada kroz obnovu. Rad je u cijelosti financiralo Gradsko vijeće Portsmoutha, bez nacionalnih ili privatnih ulaganja, što je općini dalo veću kontrolu nad cijelim procesom.

Slika < Wilmcote 1 < izvor: Gradsko vijeće Portsmoutha

Rezultati rada u Portsmouthu su impresivni. Analiza utjecaja projekta na zajednicu, koju je dovršio London School of Economics, pokazala je da su računi za energiju pali za 700 funti godišnje. Stanari su smatrali da su stanovi znatno topliji te su izvijestili Vijeću da ovaj projekt ocjenjuju pozitivno.

Sa stajališta Vijeća, to je bila važna prilika za usvajanje novih spoznaja o energetskoj učinkovitosti kućanstava. Portsmouth je od tada pokrenuo Switch on Portsmouth koji pruža usluge i podršku za privatne stanare, vijeća stanara, stambene udruge stanara, vlasnike kuća i stanodavce.


Uređeno sa sastanka mPower stručnjaka, Steve Groves

Učinak Više Informacija
 • 700 GBP godišnje uštede energije
 • Povećana udobnost
 • Ojačani odnosi između općine i najmoprimaca

Ugradnja kvalitete: Plymouth, Ujedinjena Kraljevina

Pionirska suradnja između društvenog poduzeća i gradskog vijeća dovela je do inovativnog rada na rješavanju problema energetskog siromaštva u Plymouthu.

Slika < izvor: Inspired Images, Pixabay

Temelji energetske učinkovitosti

Gradsko vijeće Plymoutha podržalo je 2014. osnivanje Plymouth Energy Community (PEC), novog društva za dobrobit zajednice. Ta organizacija je u vlasništvu svojih članova i njome se upravlja na dobrobit zajednice. Misija joj je povećanje lokalnog vlasništva nad energetskom infrastrukturom i poduzimanje projekata za potporu kućanstvima koja su isključena iz energetskog sustava uslijed energetskog siromaštva.

PEC vodi sveobuhvatnu uslugu s deset savjetnika koji primjenjuju višestruka područja stručnosti i pristup koji je usmjeren na osobe. Savjetnici podržavaju najmoprimce u socijalnom stanovanju, vlasnike kuća i najmodavce kako bi poboljšali energetsku učinkovitost putem kućnih posjeta, radionica u zajednici i treninga. Savjetnici dobivaju opsežan program obuke, uključujući prevenciju samoubojstva i rješavanje sukoba, kako bi ih pripremili za rad u ranjivim zajednicama.

Ponuđena potpora uključuje:

 • Savjete o energiji
 • Pomoć s regulacijom grijanja
 • Zamjene kotlova
 • Podrška za jednostavne promjene
 • Suradnju s dobavljačima energije kako bi se pomoglo stanovnicima da se snađu s računima za režije
 • Podrška stanarima da razgovaraju s najmodavcima i pružateljima usluga socijalnog stanovanja o stambenim problemima.
 • Podrška pristupu vladinim bespovratnim sredstvima za izolaciju i solarnu fotonaponsku mrežu

Kako bi pomogao savjetnicima u njihovom radu, PEC je angažirao Carbon Co-op, zadrugu za energetske usluge, kako bi stvorio jednostavan alat za kućnu energiju koji će njihov tim procjenitelja moći isporučiti tijekom dvosatnog kućnog posjeta. Web alat prikladan za rad na tabletima omogućuje obučenom osoblju brzu i jednostavnu procjenu potrebe za jednostavnim, ali učinkovitim poboljšanjem kućne energije, uključujući rad na nepropusnosti, tuš s niskim protokom i novu led rasvjetu. Razvoj alata bio je dio projekta koji je financirao ERDF.

Slika < izvor: Carbon Coop

Usluga procjene usmjerena je na vlasnike kućanstava koji žive u energetskom siromaštvu i kao takva, preporučena poboljšanja su besplatna ili jeftina. U sklopu posjeta, procjenitelji također mogu izravno provesti jednostavne radove na poboljšanju.

Tim također isporučuje i druge programe za smanjenje energetskog siromaštva širokom krugu ljudi u gradu i okolici, uključujući Warm And Well, program osmišljen za rješavanje problema energetskog siromaštva za osobe s invaliditetom i nacionalni Warm Homes Fund koji uglavnom pomaže s novim sustavima grijanja za osobe koje žive u energetskom siromaštvu.

Lokalna kontrola kako bi se osigurala kvaliteta u temeljitim nadogradnjama

Iako su vladina bespovratna sredstva za mjere energetske učinkovitosti već neko vrijeme dostupna u Ujedinjenoj Kraljevini sa svrhom rješavanja energetske ranjivosti, često postoje pitanja u pogledu načina na koji se ta sredstva troše, kvalitete izvedenih radova i utjecaja na vlasnike kućanstava. PEC je iskoristio svoja iskustva u vođenju usluge energetskih savjeta kako bi razvio drugačiji način rada i s vlasnicima kuća i s instalaterima

Obično lokalna tijela u Ujedinjenoj Kraljevini sklapaju sporazum s jednim ili eventualno dva ili tri velika nacionalna instalatera koji zatim upravljaju većinom programa. To je lokalnim vlastima jednostavnija metoda zbog njihovih ograničenih resursa. Međutim, to znači da mali broj velikih nacionalnih instalatera ima veliku moć u procesu i da postoje problemi u vezi sa zadovoljstvom kupaca i kvalitetom rada. Osim toga, lokalno gospodarstvo nema koristi jer većina sredstava ide velikom nacionalnom poduzeću.

PEC je odlučio promijeniti ovu dinamiku. Htjeli su da sredstva koja su na raspolaganju u općini idu izravno kućanstvu. Potom bi domaćin odabrao instalatera s popisa malih lokalnih poduzeća koje je provjerio i odobrio PEC. PEC je surađivao s 13 lokalnih instalatera koji inače nisu bili uključeni u radove financirane bespovratnim sredstvima. PEC je podržao vlasnike kuća da razumiju radove i odaberu svoje instalatere, pružajući usluge Retrofit savjetnika i Retrofit koordinatora.

Veća moć koja se daje kućanstvu kroz ovaj način organizacije dovela je do mnogo viših razina zadovoljstva kupaca. To je važno za uključivanje šire zajednice u radove na energetskoj učinkovitosti.


Uređeno iz bilješki Laure Williams sa studijskog posjeta Plymouthu tijekom lipnja

Financije Više Informacija

Savjetodavna služba

 • 400.000 funti u 2021.
 • Financiranje energetskih kompenzacija, Nacionalna lutrija, Western Power Distribution, Warm Homes Fund, Gradsko vijeće Plymoutha.

Program bespovratnih sredstava lokalne vlasti Green Homes

 • Prihodi od 158.000 GBP
 • 1,1 milijuna GBP kapitala
 • Nacionalno vladino financiranje putem Gradskog vijeća Plymoutha

5. Popis za čitanje

Skup alata „Retrofit for All”

Kako energetski ranjive klijente staviti u središte pri osmišljavanju programa energetske učinkovitosti
https://cc-site-media.s3.amazonaws.com/uploads/2021/06/Retrofit-For-All-Toolkit.pdf

Podcast Gradske priče

Dr. Lucie Middlemiss o energetskom siromaštvu u gradovima
https://soundcloud.com/energy-cities/prof-dr-lucie-middlemiss-about-energy-poverty-in-cities