Uvod

Nova uloga općina

Budući da europski domovi čine 26 % finalne potrošnje energije i znatno pridonose klimatskim promjenama, općinske vlasti brzo počinju raditi na osnaživanju građana za obnovu domaćih stanova prema standardima niske emisije ugljika. Ovaj vodič istražuje kako se to već sada događa i nudi inspiraciju svima koji u svojim općinama imaju neku srodnu dužnost.

Domovi spremni za budućnost?

Ovaj se vodič usredotočuje na obnovu postojećih stambenih jedinica kako bi se poboljšala njihova energetska učinkovitost i smanjili ukupni učinci emisije ugljika koju vlasnici kuća uzrokuju. Naša definicija doma spremnog za budućnost nastavlja se na sadržaj dokumenta Komisije Val obnove za Europu (2020.) u kojem su utvrđena ključna načela za obnovu zgrada između 2030. i 2050., a to su: smanjenje potražnje za energijom kao prvi korak; pristupačnost uz zaštitu ranjivih i niskoprihodovnih kućanstava; integracija malih obnovljivih izvora energije gdje je to moguće; razmišljanje tijekom cijelog životnog ciklusa i maksimalno korištenje materijala s niskim udjelom ugljika; te visoki zdravstveni i ekološki standardi.

Mi tome dodajemo potrebu savjetovanja s krajnjim korisnicima, vlasnicima kuća i najmoprimcima, i njihovog uključivanja u sve faze obnove, što je ključno načelo projekta mPower i provedbe svakog visokokvalitetnog i održivog programa obnove.

Općinska motiviranost

Općine su dobro pozicionirane kako bi odgovorile na pokretanje programa Domovi spremni za budućnost. U izradi ovog vodiča utvrdili smo primjere gradova koji djeluju diljem Europe na različite načine kako bi potaknuli nadogradnje unutar svog područja: od razvijanja politika, nuđenja poticaja i modela One Stop Shop do stvaranja inovativnih suradnji i partnerstava.

mPower – od općina općinama

Projekt mPOWER, koji se provodi od 2018. do 2022., projekt je programa Obzor 2020. kojim se olakšava program uzajamnog učenja među više od stotinu europskih lokalnih tijela javne vlasti, a osmišljen je kako bi se ponovile inovativne najbolje prakse u području komunalne energije i razvili ambiciozni planovi energetske tranzicije.

Ovaj vodič izrađen je u suradnji s općinskim službenicima koji sudjeluju u programu razmjene mPower i relevantan je za sve koji imaju ulogu u svojim općinama.

U razdoblju 2019. – 2020. u programu razmjene mPower sudjelovalo je dvadeset gradova s cijelog kontinenta. Njegova okosnica bili su posjeti gradovima, što je omogućilo lokalnim vlastima da u neposrednom kontaktu istražuju, shvate i razvijaju nove i postojeće energetske projekte. Ovaj program učenja, karakteriziran visokom stopom sudjelovanja, bio je usmjeren na razmjenu praktičnih znanja i stručnosti. Teme su bile energetska učinkovitost kućanstva, lokalne energetske zajednice i širenje obnovljivih izvora energije.

Svrha ovog vodiča je predstaviti znanja i stručnosti tih gradskih inovatora. Iako se nijedan projekt ne može u potpunosti replicirati drugdje, vjerujemo da se drugi gradovi mogu nadahnuti tim iskustvima kako bi stvorili rješenja prilagođena lokalnom kontekstu i uvjetima.

1. Stvaranje povoljnih uvjeta

Općine imaju ključnu ulogu u stvaranju odgovarajućih uvjeta za razvoj visokokvalitetnih programa za poboljšanje energetske učinkovitosti kućanstava.

Mapiranje i provedba energetske učinkovitosti doma: Donostia-San Sebastián, Španjolska

Razumijevanje stvaranja energetske učinkovitosti zgrada u Donostia-San Sebastiánu.

Slika < Izvor Miguel Ángel García, Flickr

Donostia-San Sebastián leži u Baskiji, autonomnoj regiji na sjeveru Španjolske. Ima gotovo 200.000 stanovnika i poznat je po bogatoj kulturnoj baštini i dinamičnom društvenom životu. Kulinarski specijaliteti u kojima se može uživati uz slikovitu plažu Playa de la Concha privlače brojne turiste, a gradskim gospodarstvom dominira uslužni sektor.

Kao obalni grad, San Sebastián očekuje porast razine mora zbog klimatskih promjena. Član je energetskog saveza općina Energy Cities od 2015. godine, a gradska uprava je predvodnica lokalnih energetskih tranzicija u Španjolskoj.

Predanost ovog grada tranziciji u kontekstu globalnih klimatskih promjena utvrđena je u „Plan de Acción Klima 2050 de Donostia-San Sebastián”. Plan se fokusira na činjenicu da se potrošnja energije u San Sebastiánu uvelike oslanja na fosilna goriva iz drugih zemalja, a energetska transformacija podrazumijeva odgovorno korištenje resursa planeta. Stoga je općina svoju viziju formulirala kao „soberanía energética” ili energetski suverenitet. Time se ekstrakcija fosilnih goriva i njezini štetni učinci zamjenjuju izborom zajednice i kontrolom nad lokalnim održivim izvorima energije. Ona objedinjuje želju lokalne uprave da upravlja svim aspektima lokalne energije – proizvodnjom, distribucijom i potrošnjom – s idejom zajedničke globalne odgovornosti za čistu i pravednu energetsku tranziciju.

Planom djelovanja Donostia-San Sebastiána postavljeni su ciljevi uvođenja obnovljive energije i smanjenja potrošnje energije povećanjem energetske učinkovitosti. Kako bi se postigla ugljična neutralnost u energetskom i prometnom sektoru do 2050., grad je utvrdio sljedeće ciljeve:

 • 80 % zgrada bit će energetski učinkovito.
 • Sastav izvora utrošene energije bit će takav da će najmanje 80 % energije biti iz obnovljivih izvora.
 • I privatni i javni prijevoz bit će električni.

Novo znanje

Slika < izvor: Općina Donostia-San Sebastián

Kako bi se postiglo razumijevanje lokalne energetske učinkovitosti zgrada, provedena je studija lokalnih zgrada. U gradu se nalazi 88.000 stanova u gotovo 10.000 stambenih zgrada, uglavnom stambenih blokova. Na temelju općinskih i nacionalnih podataka, utvrdili su kako 71 % zgrada nema toplinsku izolaciju. Stambene zgrade bile su odgovorne za oko četvrtinu ugljičnog otiska općine. Od 1980. nije bilo koordiniranih napora za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada.

Kao odgovor, općina je zacrtala ambiciozne ciljeve za uspostavljanje energetske učinkovitosti. Donijeli su novi lokalni pravilnik kojim se obvezuje svatko tko podnese zahtjev za dozvolu za obnovu zgrade da u radove uključi obveze za poboljšanje energetske učinkovitosti. Prijedlozi su morali pokazati predanost poboljšanju energetske učinkovitosti zgrade iznad nacionalnog minimalnog standarda energetske učinkovitosti.

Slika < izvor: Općina Donostia-San Sebastián

Pravilnik se već pokazao uspješnim u poticanju energetski učinkovitih obnova i polučeni su značajni rezultati. Do kraja 2018. godine je prema pravilniku izvedeno 1169 radova na nadogradnjama i opremanju. Procjenom prvih 7 godina (od 2009. do 2016.) utvrđeno je da je 13 % stanova u gradu bilo  podvrgnuto nekoj nadogradnji. Obnovljeno je 825 krovova i fasada privatnih zgrada, a procjenjuje se da je ušteđeno 4 % ukupne potrošnje električne energije i plina u stambenim zgradama Donostia-San Sebastiána, odnosno pet tona emisija CO2 po nekretnini.


Adaptacija s bloga koji su napisali Jon Gastañares i Iker Mardaras Larrañaga, Grad Donostia-San Sebastián, Baskija

Financije Učinak Više Informacija
Projekt je bio financiran iz općinskih proračuna. U razdoblju 2009. – 2016.:

 • Obnovljeno 825 krovova i fasada privatnih zgrada
 • 13 % stanova je podvrgnuto nadogradnjama
 • 4 % ukupne potrošnje električne energije i plina ušteđeno
 • Emisija CO2 smanjena pet tona po objektu

Detaljni standard nulte neto stope emisija za kuće: Cotswolds, Ujedinjena Kraljevina

Vijeće Cotswoldsa pokrenulo je standard nulte neto stope za domove kako bi podržalo koordinaciju između sudionika u stanogradnji.

Slika: Izvor: Rachel Coxcoon, Vijeće okruga Cotswold

Pod vodstvom vijeća okruga Cotswold, tri vijeća okruga surađivala su na izradi paketa alata Neto nula. Dokument objedinjuje raznovrsne savjete, ciljeve, norme i tehnološke mogućnosti, olakšavajući lokalnim graditeljima, arhitektima, osobama koje same grade i konzultantima planiranje stambenih projekata s nultom neto emisijom. Sva tri suradnika (Cotswold, West Oxfordshire i Forest of Dean) teže tome da lokalni projekti budu dio njihovih općinskih klimatskih strategija. Paket alata nudi praktične savjete, čime se potiče razumijevanje među različitim stranama uključenim u pitanja stanovanja i potičući kulturu suradnje, a financiran je bespovratnim sredstvima koje je Vijeće okruga Cotswold osiguralo od Udruge lokalnih vlasti.

Konzorcij stručnjaka za domove s niskim udjelom ugljika koji sudjeluju u zajedničkom stvaranju alata surađuju sa službenicima za klimu iz triju vijeća kako bi razmijenili svoja znanja. Vijećnica Rachel Coxcoon, članica kabineta za klimatske promjene i planiranje budućnosti u Vijeću okruga Cotswold, izjavila je:

„Ako želimo postići cilj Ujedinjene Kraljevine da do 2050. godine dosegnemo neto nulu, moramo dijeliti resurse i uzajamno se educirati kako bismo svi mogli donijeti ispravne odluke kada je riječ o domovima s niskim emisijama ugljika. Od samog početka osmislili smo alat koji će prilagoditi i koristiti druge lokalne vlasti, ali i komercijalne organizacije su pozvane da ga šire, kako bi se pomoglo proširiti odgovor na hitno stanje klimatske situacije.”


Uređeno iz istraživanja koje je provela Laura Williams

2. Povoljno financiranje i one-stop-shop

Pass Rénovation: Hauts-de-France, Francuska

Program koji nudi tehničku i financijsku podršku koja pomaže višestrukim vrstama stanara (vlasnicima stanova, stanodavcima i kolektivnim stanovima) da unaprijede svoje domove.

Slika < izvor: Jean-Pol Grandmont

Program obnove Pass Rénovation djeluje na regionalnoj razini i provodi se u 12 područja unutar regije Hauts-de-France, na sjeveru zemlje. Osmislila ga je Javna služba za energetsku učinkovitost (PSEE) i provodi se od 2014. godine.

Regionalna vlada uvidjela je da je za smanjenje emisija ugljika vlasnicima stambenih objekata potrebna znatna tehnička i financijska potpora kako bi mogli nadograditi svoje domove. Kako bi odgovorili na tu potrebu, ustanovili su program Hauts-de-France Pass Renovation. Taj program nudi tehničku potporu uz korisnicima prilagođene financijske planove koji vlasnicima nekretnina pomažu u nadogradnji njihovih domova.

Hauts-de-france – Slika < izvor: Pass Renovation

Ta potpora uključuje beskamatni ekološki zajam koji vlasnicima nekretnina omogućuje posudbu do 30.000 EUR po stanu uz kamatu od 0 % i rokom otplate od 15 godina. Prosječan kredit je 43.000 eura, a može se otplaćivati u mjesečnim ratama koje su vezane za uštedu na računima nakon završetka radova.

Tim se programom, koji se provodi od 2014., podupiru održivo lokalno tržište za radove na energetskoj učinkovitosti i nove mogućnosti zapošljavanja. Program također omogućuje vlasnicima nekretnina da nadziru svoje domove i bolje razumiju uštedu energije.

Snaga programa leži u tome što lokalna vlast djeluje kao posrednik između vlasnika nekretnina i građevinskih tvrtki. Ponuda dugoročnog i povoljnog financiranja i njezina integracija s tehničkom pomoći očito je uspješna kombinacija.

Uspjeh programa doveo je  do Picardie Pass Rénovation koji podržava stanare u općinskim stanovima.


Uređeno iz istraživanja koje je provela Aneaka Kellay

Financije Učinak Više Informacija
 • Financiranje je osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 • (ERFD) i fondova ELENA (Europski instrument za lokalnu energetsku podršku), regionalni fondovi Regionalnog vijeća Picardie.
Od 2014. godine projekt je:

 • Uložio 67 milijuna eura,
 • Nadogradio više od 3600 objekata
 • Ostvario uštedu energije od 50 %

Energie Centrale: Gent, Belgija

Savjeti za energetsku učinkovitost na jednom mjestu u općinskom vlasništvu, podrška i financijske usluge u Gentu koje pomaže kod zgrada u suvlasništvu i pojedinačnom vlasništvu.

Photo Credit: Michael Schmalenstroer on Wikipedia Commons

Slika < izvor: Michael Schmalenstroer, Wikipedia Commons

Gentovo klimatsko putovanje započelo je 2009. godine kada su potpisali Sporazum gradonačelnika. Njihov dugoročni cilj da postanu klimatski neutralni grad do 2050. podijeljen je na kratkoročne obveze za smanjenje lokalnih emisija ugljika za 20 % do 2020. i 40 % do 2040. Sedam temeljnih tema temelji se na njihovoj strategiji, uključujući energetsku učinkovitost u domovima i komercijalnim zgradama, promet s niskim emisijama ugljika, održivu industriju, hranu, kružno gospodarstvo i prilagodbu klimi, s provođenim planovima za svaku od njih kako bi se usmjerila aktivnost na razini grada. Grad je iz općinskog proračuna za financiranje ovih napora izdvojio oko 20 milijuna eura.

Jedna od njihovih glavnih akcija bila je uspostava centra EnergieCentrale za energetske savjete građanima u središtu grada. Stambeni sektor odgovoran je za 22 % emisija CO2 u Gentu, što ga čini važnim područjem djelovanja za općinu.

Zamišljanje alternativa

Photo Credit: De Energiecentrale – City of Ghent

EnergieCentrale nudi mnoge usluge koje pomažu građanima da uvide potencijal uštede energije.

Građani mogu potražiti i razmotriti opcije za svoj dom putem internetski dostupnog alata za procjenu koji se zove provjerite svoj dom. Ovaj samoposlužni alat vodi korisnike kroz detaljnu analizu prije nego što preporuči niz mjera energetske učinkovitosti i uštede otpada. Brz je i jednostavan za korištenje te pokriva osnove. Kako bi se predvidjela potreba za grijanjem i električnom energijom u stambenoj jedinici, alatom se procjenjuju vrsta zgrade, starost, sustav grijanja, izolacija, električni sustav i instalirana solarna energija. Ove informacije koriste se kako bi se kućanstvu dala orijentacijska oznaka energetske ocjene nekretnine, kao i potencijal za zelene krovove i vrtove. Korisnici mogu odabrati da im se rezultati pošalju na e-poštu, zatražiti sastanak s energetskim savjetnikom ili dobiti dodatne informacije o bespovratnim sredstvima i kreditima koji su na raspolaganju u općini. Moguće je proći kroz proces i ako korisnik nije stanovnik Genta, tako da svatko može vidjeti kako sustav funkcionira.

Photo Credit: De Energiecentrale – City of Ghent

Prilagođeni pregledi

Svaki građanin može rezervirati besplatan energetski obilazak doma. Ova usluga je besplatna za sve koji žive u Gentu, bilo da su podstanari, vlasnici ili stanodavci.

Tijekom istraživanja, jedan od 12 procjenitelja Energiecentralea posjetio bi dom kako bi izradio detaljnu procjenu potencijalnih mogućnosti uštede energije. Ti će procjenitelji promatrati zgradu u cijelosti. Razmotrit će sve krovove, prozore, grijanje, sakupljanje vode, zeleni krov i solarni potencijal. Ovaj pristup „cijela kuća” razlikuje se od pristupa po pojedinim mjerama energetske učinkovitosti, što daje bolje rezultate za vlasnike kuća u pogledu udobnosti i smanjenja emisije ugljika. Preporuke su rangirane prema važnosti, pri čemu je na prvom mjestu poboljšanje strukture zgrade kako bi se smanjila količina potrebne energije, prije nego se razmotre proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i druge mjere.

Photo Credit: De Energiecentrale – City of Ghent

Stanovnici su u potpunosti uključeni u proces, s puno mogućnosti da razgovaraju o potrošnji energije u kućanstvu, postavljaju pitanja o ponuđenim opcijama i razviju plan s procjeniteljem. Kako bi se upoznao sa zahtjevima za udobnost, procjenitelj s ukućanima raspravlja o korištenju prostora i navikama. Tim se pristupom pomaže osigurati da predložena poboljšanja ispunjavaju zahtjeve kućanstva, čime se povećava upotrebljivost i učinkovitost konačnih mjera.

To „energetsko skeniranje” također je prilika za procjenitelje da pruže informacije o manje poznatim mjerama energetske učinkovitosti. Opcije poput prelaska na toplinsku crpku umjesto tradicionalnog bojlera dio su konkretnih razgovora, čime se izgrađuje znanje i povjerenje kućanstva.

Nakon energetskog savjetovanja, savjetnik pomaže pri sljedećim koracima postupka, uključujući pronalaženje izvođača, uspoređivanje ponuda, utvrđivanje odgovarajućih financijskih opcija i praćenje radova.

Koordinacija unutar stanova

Za ljude koji žive u stanovima, postizanje dogovora sa svim suvlasnicima zgrade može biti problem. Neke promjene, poput krovne izolacije, potrebno je riješiti zajednički. Za druge, poput ugradnje dvostrukog ili trostrukog stakla, potrebna je pojedinačna suglasnost. Energiecentrale ima posebnu uslugu za suvlasnike kako bi pomogao u prevladavanju tih problema. Energetski savjetnici pomoći će skupini u utvrđivanju najboljeg skupa mjera, postizanju dogovora između suvlasnika i upravitelja nekretninama te pripremi prijedloga za sastanke stanara.

Photo Credit: De Energiecentrale – City of Ghent

Izgradnja povjerenja

Prije nego što pristanu na poboljšanje energetske učinkovitosti, vlasnici moraju imati povjerenja u uslugu i uvidjeti potencijalnu korist koju rad na energetskoj učinkovitosti može donijeti. S obzirom na to da su one pouzdane i demokratski izabrane organizacije, općine su u dobrom položaju za obavljanje te funkcije.

U Gentu, općina u svjedočanstvima objavljuje priče o vlasnicima kuća koje su već prošle kroz proces. Od iskustva iznajmljivača do obnove punog stambenog bloka, svaka priča govori o motivacijama, iskustvima i mjerama energetske učinkovitosti koje su odabrane. Priložene su i slike radova i ljudi koji su uključeni, što pričama daje osobni dojam. Ove priče pomažu pokazati drugima zainteresiranima za obnovu njihovih domova što bi to zapravo značilo za njih, umanjiti njihovu zabrinutost i izgraditi povjerenje u ono što Energiecentrale nudi.

Odnosi s dobavljačima

Energiecentrale je izgradio odnose s postojećim dobavljačima kako bi stvorio vezu između trgovaca i vlasnika kuća. Svaki put kada se razvije novi građevinski projekt, izvođači će moći saznati o poslovima tako što će se prijaviti na popis e-pošte. Oglasi za nabavu koji se nalaze na popisu imat će jasan opis posla i cijenu. Izvođači imaju dva tjedna da odgovore na svaki poziv za podnošenje ponuda. Ako ne odgovore u roku od četiri tjedna, bit će uklonjeni s popisa. Procjenitelji od odgovora odabiru tri potencijalna izvođača i predstavljaju ih kućanstvu. Iz perspektive lokalnog izvođača, to pomaže osvojiti nove kupce i osigurati povjerenje novim trgovcima za nagoviještene nove radove.

Photo Credit: De Energiecentrale – City of Ghent

Financijska potpora

Gent je uspostavio stalni Fond za smanjenje ukupnih troškova energije (FROCE) kako bi se osigurali povoljni krediti u iznosu do 10.000 EUR koji pomažu ljudima da ulažu u mjere energetske učinkovitosti utvrđene tijekom energetskih pregleda. Zajmovi se vraćaju tijekom pet godina uz kamatnu stopu od 2 %. Znajući kako si ne mogu sve obitelji priuštiti plaćanje energetske učinkovitosti, općina osigurava subvenciju koja može pokriti do 70 % troškova. Ranjive obitelji također mogu podnijeti zahtjev za energetski kredit s 0 % kamata.

Kako bi nadopunilo rad One-Stop Shop-a, gradsko vijeće Genta vodi projekte posebno osmišljene kako bi se došlo do ranjivijih vlasnika kuća. U Ghent Knapt Op-u grad surađuje s ranjivim obiteljima kako bi suoblikovao proces obnove domova i borio se protiv siromaštva. Svakom kućanstvu nudi se 30.000 eura za obnovu. Nije potrebno nikakvo predfinanciranje i svi uzeti zajmovi moraju se vratiti gradu tek nakon prodaje ili selidbe iz kuće, što onima s ograničenim raspoloživim prihodom olakšava ostvarivanje koristi.

Učinak

Otkako je Energiecentrale pokrenut u Gentu, grad je osjetio njegov pozitivan utjecaj. Ovaj servis je dao preko 5000 energetskih preporuka, više od 2000 konzultacija, 4500 energetskih pregleda, dodijeljeno je 6732 energetske subvencije i odobreno 852 kredita. U domove u Gentu u razdoblju 2014. – 2019. uloženo je ukupno 30 milijuna eura, čime je stvoreno 660 dodatnih radnih mjesta u građevinskom sektoru. Grad procjenjuje kako se na računima za energiju godišnje uštedi 1,2 milijuna eura, što je jednako 5800 tona godišnjeg smanjenja CO2.

Koordinacija između uključivanja kućanstava, upravljanja izvođačima i financija čini ovaj pristup uspješnim. Potrebne su tehničke i financijske vještine, kao i vještine upravljanja projektima i rada s ljudima. Nije jednostavno dobro vladati svakom od njih i još znati kako ih spojiti. Model One-Stop-Shop pruža općini veću kontrolu nad savjetima, mjerama i financijskom ponudom dostupnom lokalnim stanovnicima, zbog čega mnoge lokalne vlasti sada razmišljaju o tome da učine isto.


Uređeno iz studijskog posjeta Gentu i online istraživanja koje je provela Laura Williams

Postavljanje i olakšavanje visokih standarda: Stuttgart, Njemačka

Stuttgart postavlja općinski standard za energetsku učinkovitost kućanstava.

U Stuttgartu je općina razvila standard za obnovu Stuttgarta kako bi osigurala visokokvalitetne, energetski učinkovite i trajne nadogradnje s optimalnim učinkom s obzirom na cijenu.

Ovaj sustav upravljanja kvalitetom sadrži obvezujuće standarde i smjernice za sve faze obnove, nudeći visoku razinu transparentnosti tijekom izgradnje. Ovaj standard razvijen je u suradnji s obrtnicima i partnerima iz sektora.

Svaki energetski pregled daje dijagnozu na licu mjesta koja kazuje opće stanje zgrade, ovojnicu zgrade i sustav grijanja i tople vode. Ispitivanja nepropusnosti zraka, termografske slike i ispitivanje zračne zavjese koriste se za identifikaciju najboljih rješenja za zgradu. Standard za dogradnju provodi se putem One-Stop-Shopa Centra za energetsko savjetovanje. Ova organizacija djeluje kao kontrola kvalitete koja jamči da će ih se izvođači i građevinska društva pridržavati. Putem ove usluge vlasnici kuća mogu pristupiti popisu arhitekata čiji rad je usklađen sa standardima dogradnje.


Uređeno iz online istraživanja koje je za program uzajamnog učenja mPower provela Laura Williams

Sufinanciranje građana: Zenica, Bosna i Hercegovina

Iskorištavanje financiranja građana kako bi se potaknulo djelovanje poboljšanja energetske učinkovitosti u općinama.

Slika < 2. dolje < izvor: Nermin Smajić

U Zenici, u Bosni i Hercegovini, osamdeset posto gradske potrošnje energije otpada na stambene objekte. Poboljšanje energetske učinkovitosti kućanstava jedan je od najvažnijih izazova u energetskoj tranziciji grada. Općina je odlučila građane proglasiti sufinancijerima unaprjeđenja svoje energetske učinkovitosti u stambenim zgradama. Objavili su javnu ponudu za osiguravanje 50 % odgovarajućih sredstava svakoj stambenoj zgradi koja je voljna i zainteresirana za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti. Grad je planirao popratiti ovu ponudu javnom kampanjom za jačanje svijesti. Ograničenja covida-19 su, nažalost, umanjila mogućnosti.

Ipak, pedesetak stanova odazvalo se pozivu sa zanimanjem. Općina je angažirala energetskog savjetnika iz javne energetske konzultantske tvrtke koji je trebao pregledati svaku zgradu i pomoći svakoj stambenoj zgradi u pronalaženju odgovarajućeg poboljšanja energetske učinkovitosti. Istraženi koraci obuhvaćali su ugradnju izolacije na pročelju zgrade, poboljšanje krova i zamjenu prozora.

Općina je donirala 197.000 eura za odabrane mjere diljem Zenice, dok su stambene zgrade trebale dati jednak iznos. Dvadeset jedan krov i sedam fasada dobilo je poboljšanja kroz ovaj program. Ne samo da je ova politika dala izravne koristi i smanjenje emisije ugljika za stanovnike stambenih zgrada, već je glas o pozitivnom utjecaju došao i do drugih stanara u stambenim zgradama. Neke stambene zgrade odlučile su slijediti ovaj primjer i ulagati u vlastite radove na obnovi.


Uređeno na temelju prezentacije stručnjakinje Jakute Imširović, Općina Zenica

3. Mikrogeneracija kućanstava: informiranje javnosti i poticaji

Nakon smanjenja potražnje, mikrogeneracija kućanstava može ponuditi važan korak kao dio ponude za obnovu. Ovaj odjeljak uključuje primjere javnog informiranja i financijskih poticaja koje nude općine kako bi se povećala primjena mjera mikrogeneracije električne i toplinske energije u domovima.

Vrijednost na krovovima: Barcelona, Španjolska

Motiviranje vala kućnih solarnih instalacija u Barceloni

Slika < 2. dolje < Barcelona noću. Izvor: EvgeniT, Pixabay

„Mislim da moramo poraditi na krovovima„

Eloi Badai, izabrani predstavnik gradskog vijeća Barcelone

Uspjeh solarnog pravilnika

Godine 2000., Gradsko vijeće Barcelone prvo je u Španjolskoj uključilo „solarni toplinski pravilnik” u svoje građevinske propise, čime je postalo obvezno da solarna energija opskrbljuje 60 % potreba za toplom vodom u novim i obnovljenim zgradama. Cilj ove politike bio je da solarna toplina postane standardna praksa u zgradama i poveća zamah prema energetskoj tranziciji na razini grada. U protekla dva desetljeća ova politika je bila ključna u stvaranju zrelog tržišta, pomažući u ugradnji 96.000 m2 solarnih toplinskih panela. Pedeset drugih gradova u Španjolskoj krenulo je stopama Barcelone i provodilo je izmjene lokalnih propisa o gradnji.

Svakom drugom gradu koji bi razmatrao sličan pristup, Barcelona bi savjetovala pokretanje postupka javnog savjetovanja kako bi s građevinarima, planerima i instalaterima u sklopu procesa izrade projekta bili razmotreni gospodarski utjecaj, potrebno znanje i kriteriji ispunjenja. Iako, prema iskustvu Barcelone, taj proces može potrajati nekoliko godina, vrijedi izbjegavati negativne odgovore na taj savjet.

Online karte

Barcelona je posljednjih godina poduzela korake kako bi potaknula građane, poduzeća i druge dionike da razmotre solarnu električnu energiju. S obzirom na to da se samo 1 % energije u gradu proizvodi lokalno, jačanje lokalne opskrbe obnovljivom energijom prioritet je za napuštanje električne energije isporučuje putem nacionalne mreže i za čiju proizvodnju je potrebna intenzivna emisija ugljika.

Istraživanja općine pokazala su koliko bi krovovi mogli biti važni u energetskoj tranziciji grada. Istraživanje je pokazalo da solarna fotonaponska energija na krovovima može osigurati 60 % električne energije koja se troši u sektoru kućanstva Barcelone.

Kako bi drugima dala na uvid taj nalaz, Barcelona je razvila alat koji bi građanima i drugim dionicima mogao pomoći u upoznavanju potencijala za solarnu energiju. Internetska karta koristi sustav označavanja bojama kako bi se istaknule zgrade s najvećim potencijalom prinosa energije, predviđenom proizvodnjom energije i uštedom stakleničkih plinova. Dostupna je usluga podrške za sve pojedince zainteresirane za ugradnju solarne energije za osobnu uporabu, što se još naziva i vlastita potrošnja.

Slika < izvor: Općina Barcelona

Jedna od bitnih uloga ove usluge je informiranje o otkazivanju „sunčanog poreza” od strane nacionalne vlade 2018. godine. Ranije, oni građani koji generiraju solarnu fotonaponsku energiju bili su oporezovani kako bi postojećim energetskim poduzećima nadoknađivali njihove gubitke. Ukidanje ovog poreza dovelo je do velikog povećanja interesa za solarnu tehnologiju. Gradsko vijeće također želi promicati potencijal vlastite potrošnje, zagovarajući to kao novi oblik vlasništva nad energijom.

Kad je drugima prenosila svoja stečena iskustva s mPower-om, Barcelona je naglasila važnost vođenja primjerom kako bi se ljude potaknulo na razmatranje solarne energije. Jedna od njihovih najuspješnijih inicijativa bio je njihov rad na postavljanju solarnih fotonaponskih instalacija na nekretninama u vlasništvu grada. Na općinskim krovovima već je postavljeno 100 sustava, a u javnim prostorima i parkovima nalazi se 17 generatora u obliku pergole. Ovaj instalirani kapacitet pruža dovoljno struje za 1900 kućanstava i štedi 1900 tona u emisijama CO2.

Financijski poticaji

Slika < 1. dolje < Barcelona noću. Izvor: EvgeniT, Pixabay

Pokret „Pravo na energiju” vodio je nastanak organizacije Barcelona en Comú, građanskog saveza koji sada upravlja Gradskim vijećem Barcelone. Savez ima za cilj demokratizaciju i decentralizaciju donošenja odluka u gradu i odgovoran je za provedbu nekoliko mjera za borbu protiv energetskog siromaštva.

Barcelona Energia osnovana je od strane gradskog vijeća. Barcelona Energy Agency bila je dio tog procesa. Novi općinski trgovac na malo kupuje energiju od proizvođača i prodaje je građanima, nastojeći se odvojiti od ovisnosti o velikim profitno-orijentiranim energetskim tvrtkama koje dominiraju na španjolskom energetskom tržištu.

Stoga je grad uspostavio financijske poticaje za pojedince i kolektivne projekte koji žele ugraditi solarne panele koji se nude putem Barcelona Energie. Tri su razine:

 • Kolektivne organizacije mogu podnijeti zahtjev za potporu od 50 % za pokrivanje početnih troškova solarnih fotonaponskih i solarnih toplinskih panela. Ova je ponuda dostupna i pojedincima.
 • Više poreznih olakšica, uključujući 50 % popusta na dugotrajnu imovinu i kredit u iznosu do 95 % vrijednosti građevinske dozvole, dostupni su za pokriće građevinskih, instalacijskih i građevinskih radova.
 • Gradsko vijeće također je razvilo mehanizam za kupnju obnovljive energije koju proizvode vlasnici kuća i prodaju je drugima unutar grada. Barcelona Energia na sebe preuzima marketing tarifa energetskih tvrtki i jamči primjerenu opskrbu svih ljudi u situacijama rizika ili financijskih poteškoća.

Adaptacija bloga Rafaela Morena Péreza, Barcelonske energetske agencije i istraživanja koje je provela Laura Williams

zadružno financiranje solarne energije: Mouscron, Belgija  

Uspostava programa financijskih poticaja za solarnu energiju putem novog zadružnog pothvata.

Slika < 1. slika < izvor: Grad Mouscron

Mouscron je belgijski grad sa sjedištem u Valonskoj regiji. Obveze za rad na smanjenju klimatskih promjena postale su lokalni prioritet za Mouscron kada se 2012. pridružio inicijativi Sporazuma gradonačelnika. Kombinacijom obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, održivih zgrada i metoda uključivanja građana grad želi smanjiti emisije stakleničkih plinova na lokalnoj razini za 40 % do 2030.

Vijeće je izradilo svoju strategiju na temelju analize svog ugljičnog otiska po sektorima. Utvrdili su da su građani i stanovi imali najznačajnije ugljične otiske unutar grada. Usredotočenost na smanjenje emisije ugljika samo iz komunalnih djelatnosti ne bi bila dovoljna, pa su tražili izgledne prilike za potporu građanima i za smanjenje ugljika. U to je vrijeme samo 3 % ukupnog fonda zgrada na tom području imalo instalirane solarne panele. S ukupno 21.500 stambenih zgrada u Mouscronu, općina je razvila program za pomoć lokalnim stanovnicima u iskorištavanju potencijala njihovih krovova.

Pretvaranje teorije u praksu

Gradski odjel za energetiku počeo je istraživati kako alternativne metode financiranja mogu pomoći građanima u postavljanju solarnih panela. U to je vrijeme valonska regija vodila program pod nazivom Qualiwatt, što je značilo isplatu godišnjeg bonusa od 500 EUR bonusa tijekom pet godina svima koji su ugradili solarnu fotonaponsku instalaciju. Odjel za energetiku uočio je priliku da olakša onima koji bi voljeli instalirati solarne panele, ali im je nedostajalo novca.

Tim se obratio jednoj vanjskoj kompaniji i zatražio njihovu pomoć u istraživanju opcija za financiranje solarne energije putem zadruge. Svidjela im se ideja o zadruzi jer bi im tako bila olakšana suradnja s građanima na klimatskim promjenama, uz istodobno osnivanje novih organizacija u samom Mouscronu, što bi pomoglo skraćivanju dobavnih lanaca i otvaranju novih radnih mjesta. Rezultat je bio COOPEM, zajednički pothvat građana i grada.

Ideja koja je stajala iza COOPEM-a bila je olakšati građanima ugradnju solarnih sustava prethodnim osiguravanjem financijskih sredstava za pokrivanje troškova ugradnje, smanjenjem razine rada i razine početnog kapitala potrebnog kućanstvu. COOPEM je tako uspio nadoknaditi kapital putem Qualiwatt bonusa koji je bio plaćen za instalaciju tijekom sljedećih nekoliko godina. Građanima se skreće pozornost na solarne instalacije tako što im se osiguravaju besplatne studije izvodljivosti za kućanstva.

Podrška općine bila je od presudnog značaja za uspjeh COOPEM-a u prvim danima. Tijekom prve godine zadruge Odjel za energetiku ponudio je proračun od 8000 eura i dovoljno radnog vremena osoblja kako bi se podržala uspostava projekta. Ta je potpora uključivala organiziranje sastanka u gradskoj vijećnici kako bi se pomoglo pri zapošljavanju članova, povjerenika i osnivača. Ovi napori okupili su utemeljitelje COOPEM-a, uključujući općinu, poduzeće za potporu Aralia i obične građane, koji su stvorili ponudu za pružanje usluga zadruge. Sljedeći korak bilo je pokretanje ponude dionica po nominalnoj vrijednosti od 250 EUR. Ulagači su mogli uložiti do 5000 EUR i očekivati povrat od 3 do 6 %. Odluka grada da financijski podrži program preuzimanjem rizika zadruge pomogla je pridobiti povjerenje ulagača. Grad je zadržao položaj povjerenika COOPEM-a s 15 % vlasništva nad dionicama.

COOPEM je instalirao solarne panele na 100 kućanstava pružajući lokalni gospodarski poticaj zajedničkom kupnjom opreme od lokalnih tvrtki. Iako je Qualiwatt bonus završio 2018. godine, COOPEM i dalje pruža uslugu vlasnicima kuća, iako s manjom subvencijom.

Slika < 3. slika < izvor: Grad Mouscron

COOPEM ima sličnu uslugu za ugradnju instalacija velikog kapaciteta na MSP-ove i poslovne prostore, oslanjajući se na subvenciju valonske vlade za zelene certifikate. U tom slučaju, COOPEM pruža financiranje trećim stranama i plaća 10-25 % troškova instalacije, a ostatak plaća tvrtka sama. Kako bi povratio novac, COOPEM prodaje natrag zelene certifikate dobivene proizvodnjom zelene energije, a također potražuje i dio ušteda računa za energiju uključenih poduzeća.


Adaptacija s bloga Emmanuela Fontainea, Grad Mouscron

Popis za čitanje

Zašto energetska učinkovitost?

Snaga uštede energije
Sažetak konteksta EU-a i potrebe za aktivnostima uštede energije.
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/energy_savings/2017/power-energy-savings-briefing-may2017.pdf

Prednosti nadogradnje?

Zdravlje i energetsko siromaštvo

Izrada uputnica za hladne domove u suradnji sa zdravstvenim sektorom
Ovaj set alata pruža smjernice za razvoj preporuka za hladne domove u partnerstvu sa zdravstvenim sektorom kako bi zdravstveni djelatnici mogli identificirati i uputiti pacijente koji su u opasnosti od života u hladnom domu.
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Health%20professionals%20cold%20homes%20toolkit.pdf

Ušteda ugljika

Potrošnja energije u kućanstvima
Izvješće Eurostata o učinku kojeg europska kućanstva imaju na emisije ugljika
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_households#Context

Lokalno gospodarstvo

Zeleni oporavak za lokalna gospodarstva
U ovom radu Centar za lokalne gospodarske strategije (CLES) poziva lokalne zajednice diljem Ujedinjene Kraljevine da usvoje zeleni oporavak za lokalna gospodarstva nakon Covida-19, kako bi razvili pakete oporavka usmjerene na socijalnu, gospodarsku i ekološku pravdu.
https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/Green-Recovery-FINAL2.pdf

Ispravno nadogradnja u kućanstvu

Istraživačka skupina identificirala je tri aspekta koji su važni kako bi kućanstva bila odgovarajuće opremljena: ljude, kvalitetu i financije.

Uloga općine

Razvoj nadogradnje kućanstava Frederikshavnu
Autor: Baraham Dehghan
https://www.youtube.com/watch?v=s4GaHk2oMcw

Ljudi

Kako lokalne vlasti mogu potaknuti sudjelovanje građana u energetskoj tranziciji?
Uključivanje građana u energetske sustave
https://energy-cities.eu/publication/how-local-authorities-can-encourage-citizen-participation-in-energy-transitions/

Lanci kvalitete i opskrbe

Blog Kate De Selincourt
Kate je govorila na studijskom posjetu ove grupe Plymouthu i iznijela iskustva neuspješnih nadogradnji u Ujedinjenoj Kraljevini. Njezin blog daje odličan pregled tema kojih se dotaknula.
http://www.katedeselincourt.co.uk/

Dobro je pročitati i što je napisala Catrin Maby o lokalnom lancu opskrbe
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CWdjqiLwFiDAcfTxJAE5HXM2ZAuRWZfP

Financije

Financiranje nadogradnje u općinama
Financiranje nadogradnje u općinama: prezentacija Laure Williams
https://www.youtube.com/watch?v=gqzoKlU3P4U&t=100s

Financiranje nadogradnji
Financiranje nadogradnji autorice Jane Cicmanovo
https://www.youtube.com/watch?v=k2TzKKIoU60

Mogućnosti financiranja Akcijskog plana za održivu energiju i klimu
Interaktivni vodič za financiranje i informativni resursi
https://www.covenantofmayors.eu/support/funding.html

Partnerski rad

Perspektive partnera o nadogradnjama u širem području Manchestera
Jonathan Atkinson, Carbon Coop
https://www.youtube.com/watch?v=zM4eVzqJ7P4

Modeli nadogradnje u kućanstvima

Pod vodstvom Vijeća

Kako uspostaviti jedinstveni servis za integriranu energetsku obnovu kućanstva?
Postupni vodič za lokalne vlasti i druge sudionike
https://energy-cities.eu/publication/how-to-set-up-a-one-stop-shop-for-integrated-home-energy-renovation/

Spas u nadogradnji
Ekološka nadogradnja višekatnica stanova u gradskom vlasništvu
http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cr/casereport120.pdf

Omogućavanje nadogradnje kućanstava

Izgradnja bogatstva zajednice
Izgradnja bogatstva zajednice pristup je lokalnom gospodarskom razvoju usmjeren na ljude. Takvim pristupom se reorganizira lokalno gospodarstvo kako bi bilo pravednije. Zaustavlja otjecanje bogatstva iz naših zajednica, mjesta i gradova. Umjesto toga, takav pristup omogućuje da tim bogatstvom upravljaju lokalni stanovnici, zajednica, poduzeća i organizacije. CLES se temelji na 5 stupova izgradnje bogatstva zajednice koji se usredotočuju na trenutačnu moć općina u Ujedinjenoj Kraljevini i razmatra kako bi se ona mogla primijeniti u kontekstu nadogradnje kućanstava.
https://cles.org.uk/community-wealth-building-update/

Kontekst državne politike

Lokalnim vodstvom u transformaciju našeg energetskog sustava
Dokument koji se bavi Ujedinjenom Kraljevinom u kojem se predlaže niz promjena politika na državnoj razini. Te su promjene osmišljene kako bi se lokalnim vlastima pružila napredna uloga u promicanju rada na lokalnoj razini u području energetske učinkovitosti.
https://www.regen.co.uk/project/a-decade-to-make-a-difference/?utm_medium=email&_hsmi=92685112&_hsenc=p2ANqtz-_I-FFCosljU9nRy9nhyhZGDSTMOmL7ZopbZFTyPUNQzESkrd63_1c5XxoPTghGhwYgqTWttrOkukECGuYUMvZ3LtEw-g&utm_content=92685112&utm_source=hs_email

Trenutni kontekst

Spašavanje, oporavak, reforma
Okvir za novu lokalnu gospodarsku praksu u eri Covida-19
https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/Rescue-recover-reform-FINAL.pdf