Uvod

Nova uloga općina

S pritiskom na lokalne uprave da ispune izazovne ciljeve smanjenja emisija ugljika, općine sve više rade u partnerstvu s lokalnim stanovništvom, skupinama građana, malim i srednjim poduzećima, pružateljima socijalnih stanova i lokalnim udrugama na razvoju niskougljičnih usluga te posjeduju i upravljaju infrastrukturom energetskih sustava.

Energetske zajednice su participatorna tijela koja ispunjavaju određenu misiju i mogu postati dijelom gradskog energetskog sustava. Mogu preuzeti mnoge aktivne uloge, uključujući uloge generatora, distributera, agregatora, dobavljača ili trgovaca na malo. Mogu djelovati i kao uslužne tvrtke koje nude usluge prijevoza s niskim udjelom ugljika ili usluge energetske učinkovitosti. Energetske zajednice mogu prikupljati novac izravno od zajednice, primjerice nuđenjem udjela u zajednici ili osnivanjem zadruge. Ovaj pristup donosi i vrijedne financije i jednako vrijedno uključivanje zajednice.

Ovaj vodič istražuje primjere energetskih zajednica iz cijele Europe i nudi inspiraciju i ideje za replikaciju svima koji u općini imaju neku ulogu. Svaka od njih je zajednica temeljena na obnovljivoj energiji, a takve energetske zajednice su danas i najčešće uopće. Nacionalni energetski propisi mogu utjecati na to koji će modeli biti najprikladniji na različitim mjestima. No, nadamo se da se među tim različitim studijama slučaja mogu pronaći korisna saznanja koja se mogu i prilagoditi.

Energetska zajednica

Ovaj se vodič usredotočuje na to kako europske općine mogu podupirati energetske zajednice (EZ) i surađivati s njima. EZ-ovi nemaju posebnu definiciju u okviru politike EU-a, pa se naša definicija približno temelji na definiciji Zajednica za obnovljivu energiju (REC) preuzetoj iz Direktive o obnovljivoj energiji. Njime se građanima i zajednicama koje se bave obnovljivom energijom omogućuje da proizvode, skladište, troše i prodaju obnovljivu energiju, a da ne podliježu nerazmjernom opterećenju i diskriminirajućim postupcima.

Direktivom se utvrđuju ključna načela za zajednice obnovljivih izvora energije, i to:

  • Autonomija i blizina REC je subjekt koji se temelji na otvorenom i dobrovoljnom sudjelovanju, ima autonomiju u upravljanju i u nadzoru svojeg poslovanja. Povezanost s geografskim lokalitetom temeljno je načelo organiziranja. Građani koji žive ili rade u blizini novo izgrađenih objekata u vlasništvu zajednice postaju vlasnici i donositelji odluka.
  • Lokalne vlasti kao prihvatljivi suvlasnici Zajednice za obnovljivu energiju mogu se formirati oko zajedničkih ciljeva i vrijednosti zajedničkim svim dioničarima. Lokalne vlasti mogu biti članice EZ-a ili djelovati kao potpora zajednici za obnovljivu energiju koja djeluje neovisno.
  • Korist za zajednicu REC-ovi su prvenstveno usmjereni na djelovanje u granicama koje njihovim dioničarima, članovima i zajednici odgovaraju i u njihovu korist. Budući da su to organizacije vođene misijom i vrijednostima, a ne dobiti, dobit se često ponovno ulaže kako bi se iskoristila za društvenu ili ekološku korist zajednice.

Ovoj definiciji dodali bismo potrebu za usvajanjem pravila da svaki član ima jedan glas i demokratskog procesa definiranja vodstva, vizije i smjera. Pravni status energetskih zajednica kao zadruga može, prema našem mišljenju, biti najbolji način za postizanje toga. Međutim, to nije jedini model. Pravni i organizacijski oblici energetskih zajednica razlikovat će se ovisno o lokalnom kontekstu, propisima i načinu prenošenja definicije REC-a na nacionalnoj razini.

Naš koncept energetskih zajednica širi je od REC-ova, budući da u obzir uzima i pružanje energetskih usluga i usluga prijevoza s niskim udjelom ugljika, kao i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Usklađivanje stavova

Energetske zajednice i općine imaju mnogo toga zajedničkog. Obje strane su vođene misijom, a ne dobiti, često djeluju na istoj geografskoj razini, često imaju zajedničke dugoročne ciljeve i odgovaraju istim zajednicama.

Suradnjom s EZ-ovima općine mogu ostvariti gospodarske koristi. Znatna građanska ulaganja mogu se prikupiti putem EZ-a, popraćena demokratskim nadzorom te pospješenim i inkluzivnim sudjelovanjem u donošenju odluka. Prihodi od lokalnih obnovljivih izvora energije mogu se koristiti za zadovoljavanje lokalnih potreba, preusmjeravanje u usluge ili za rješavanje energetskog siromaštva. EZ-ovi mogu aktivirati lokalna gospodarstva i opskrbne lance, a novac cirkulira unutar općine, stvarajući multiplikacijski učinak i nova lokalna radna mjesta.

Društvene koristi jednako su značajne. Veća suradnja između građana i lokalnih vlasti može potaknuti povjerenje. Povećano sudjelovanje građana u aktivnostima koje za cilj imaju smanjenje emisije ugljika stvara lokalne zagovornike i sudjelovanje u ulaganjima, a također može pomoći u izbjegavanju otpora novinama ili projektima obnovljive energije.

Suradnici i inicijatori

Općine su u dobroj poziciji da podupiru procvat EZ-ova. U izradi ovog vodiča utvrdili smo primjere gradova koji djeluju kao inicijatori novih aktivnosti Energetske zajednice na razini grada i četvrti. U drugim slučajevima, općine su stvorile povoljne uvjete koji omogućuju EZ-u rast kroz promjene politika, informacije i savjete, ponudu pristupa općinskom zemljištu, olakšane prakse nabave i korištenje poticaja.

mPower – od općina općinama

Projekt mPOWER, koji se provodi od 2018. do 2022., projekt je programa Obzor 2020. kojim se olakšava program uzajamnog učenja među više od stotinu europskih lokalnih tijela javne vlasti. Program je osmišljen kako bi se replicirale inovativne najbolje prakse u području komunalne energije i razvili ambiciozni planovi energetske tranzicije.

Ovaj vodič izrađen je u suradnji s općinskim službenicima koji sudjeluju u programu razmjene mPower i relevantan je za sve koji imaju ulogu u svojim općinama.

U razdoblju 2019. – 2020. u programu razmjene mPower sudjelovalo je dvadeset gradova iz cijele Europe. Njegova okosnica bili su posjeti gradovima, što je omogućilo lokalnim vlastima da u neposrednom kontaktu istražuju, shvate i razvijaju nove i postojeće energetske projekte. Ovaj program učenja, karakteriziran visokom stopom sudjelovanja, bio je usmjeren na razmjenu praktičnih znanja i stručnosti. Teme su bile energetska učinkovitost kućanstva, lokalne energetske zajednice i širenje obnovljivih izvora energije.

Svrha ovog vodiča je predstaviti znanja i stručnosti tih gradskih inovatora. Iako se nijedan projekt ne može u potpunosti replicirati drugdje, vjerujemo da se drugi gradovi mogu nadahnuti tim iskustvima kako bi stvorili rješenja prilagođena lokalnom kontekstu i uvjetima.

1. Inicijatori

U ovom dijelu istražujemo priče općina koje su uspostavile inovativne nove energetske zajednice.

„Odozgo prema dolje, odozdo prema gore”: Wolfhagen, Njemačka

Slika< izvor: Dirk Schmidt Wikipedia Commons

U slučajevima kada ne postoji Energetska zajednica, općine mogu djelovati kao inicijatori uspostavljanja novih EZ-a.

U malom gradu Wolfhagen, u Sjevernom Hessenu, Njemačka, gradsko vijeće podržalo je stvaranje građanske zadruge koja sada posjeduje 25 % udjela u općinskoj energetskoj tvrtki. Kao rezultat partnerstva financirano je 6 MW novih kapaciteta proizvodnje obnovljive energije i stvorena je zaklada za uštedu energije.

Ovaj grad je počeo preuzimati aktivnu ulogu u lokalnim energetskim pitanjima još u razdoblju liberalizacije energetskog tržišta devedesetih godina. Oni su donijeli odluku da zadrže, umjesto da prodaju, Stadtwerke (energetsku tvrtku u općinskom vlasništvu) i lokalnu mrežu ponovo stavili pod kontrolu općine.

Početkom 2000-ih prioritet je bio povećanje opskrbe energijom iz obnovljivih izvora, što je predstavljalo sljedeći korak u poboljšanju opskrbe energijom i suzbijanju klimatskih promjena. Lokalna proizvodnja energije iz obnovljivih izvora bila je prigoda za klimatske mjere koje su vodili gradovi, a koje su mogle stvoriti lokalne gospodarske prilike i istodobno generirati sudjelovanje građana.

Ideja o osnivanju Energetske zajednice potekla je od direktora za energetiku Stadtwerkea, koji je vidio priliku za unaprjeđenje sudjelovanja građana i prikupljanje prijeko potrebnog kapitala za ulaganje u nove projekte u području energije vjetra i sunca.

Direktor je zamisao predstavio Vijeću, koje je podržalo plan. Time je započeo dvogodišnji proces vijećničkih rasprava, javnih događanja, prikazivanja filmova i rasprava. Osnovana je zadruga BEG Wolfhagen. Prvi članovi zadruge bila su 264 građana Wolfhagena.

Nakon toga, Wolfhagenova energetska zadruga pozvana je da kupi 25 % dionica Stadtwerkea, prepuštajući izravno vlasništvo lokalnim građanima. U njihovoj prvoj ponudi dionica u zajednici (u vrijednosti od 500 eura po dionici, s najviše pet po članu), zadruga je prikupila 1,47 milijuna eura. Time je građanima pružena mogućnost ulaganja u novi energetski program u zamjenu za vlasnički kapital. Iako prikupljeni kapital nije bio dovoljan za kupnju 25 % dionica, gradsko vijeće ponudilo je kredit za pokriće preostalog iznosa, koji je otplaćen u roku od 12 mjeseci. Ažurnost u redovitoj komunikaciji između dviju organizacija osigurava se sastancima nadzornog odbora i pravom glasa o svim pitanjima koja se odnose na proizvodnju i opskrbu električnom energijom u regiji.

Zajednički trud zadruge i Stadtwerkea dao je impresivne rezultate. Njihova vjetroelektrana snage 6 MW i solarne elektrane glavni su generatori energije u Wolfhagenu. Društvo ostvaruje dobit svake godine, a dioničari u zadruzi dobivaju godišnju dividendu (oko 4 posto u 2016. godini), dok se preostala sredstva preusmjeravaju u zakladu zadruge za uštedu energije. Krajem 2016. godine društvo BEG Wolfhagen imalo je 814 članova s imovinom zadruge većom od 3,9 milijuna eura. Sada, nakon što se etablirala, zadruga daje svim novim članovima rok od dvije godine da plate svoj početni udio u obrocima od 20 EUR, čime pomaže proširenje pristupa zadruzi kako bi se uključila kućanstva s nižim prihodima.

Osim financijskih poticaja, suradnja omogućuje jednostavnu razmjenu stručnosti i informacija o novim općinskim i nacionalnim državnim energetskim poticajima s članovima zadruge. Sa 7 posto stanovništva Wolfhagena koji su članovi zadruge, to pruža jednostavan put do angažmana s velikim brojem lokalnih građana.

S obzirom na tehničko znanje potrebno za transformaciju domova i prijevoznih sustava, još je važnije imati jasan i pouzdan put za komunikaciju s lokalnim stanovništvom.


Adaptacija iz mPower intervjua o Wolfhagenovom putu energetske tranzicije


Više Informacija

Pokroviteljstvo lokalnima: Plymouth, Ujedinjena Kraljevina

Slika < izvor: Inspired Images, Pixabay

Tim za niski ugljik Gradskog vijeća Plymoutha 2012. godine razvio je ambicioznu ideju kako transformirati način na koji se energija kupuje, koristi i generira u Plymouthu tako što će osnovati energetsku zajednicu.

Plymouth je grad s 260.000 stanovnika u grofoviji Devon, jugozapadna Engleska. S obzirom na to da je smješten na velikoj prirodnoj luci, ovaj je grad dugo bio jedna od najvažnijih luka u zemlji. Njegov proizvodni sektor i luka – nekada tranzitna luka za migracije u Ameriku – još uvijek dominiraju gradskim gospodarstvom i krajolikom. Posljednjih se desetljeća grad suočava s brojnim izazovima: padom produktivnosti, smanjenjem plaća i povećanjem siromaštva i nejednakosti. Brodogradilište koje je nekoć zapošljavalo desetke tisuća ljudi danas zapošljava samo 2500.

Građani su doživjeli osipanje gospodarske stabilnosti, pogoršanu ozbiljnim smanjenjem državne potrošnje za socijalnu potporu. U nekim područjima stopa siromaštva djece iznosi 40 %. U nekim okruzima 35 % ili više stanovnika živi u energetskom siromaštvu, što pak utječe na mentalno i fizičko zdravlje i pogoršava stres. Mentalno zdravlje u gradu je loše i stopa samoubojstava je visoka, što je vjerojatno povezano s visokom razinom zaduženosti.

Strategija za borbu protiv klimatskih promjena u Plymouthu imala je pred sobom mnoštvo izazova s kojima se grad suočava. Usmjerena je na održavanje napora zajednice za poboljšanje energetske učinkovitosti i rješavanje društvenih pitanja uz smanjenje emisija ugljika.

Uspostava energetske zajednice

Slika < izvor: Energetska zajednica Plymoutha

Energetska zajednica u obliku energetske organizacije zajednice smatrana je prilikom za građane i lokalna poduzeća da surađuju s Vijećem u rješavanju pitanja klimatskih promjena i poticanju siromaštva. Sve veća frustracija javnosti zbog većih opskrbljivača energijom u Ujedinjenoj Kraljevini pridonijela je osjećaju potrebe za promjenama u Vijeću. Posebice je jedan vijećnik zagovarao ideju o energetski usmjerenoj organizaciji sa svojim vlastitim članovima kao upravljačima. Ako bi se lokalni građani mogli pozvati na sudjelovanje u svojstvu partnera u proizvodnji novih energetskih usluga, to bi moglo pomoći u izgradnji pravednije i pouzdanije alternative.

S obzirom na to da je politička uprava podupirala takvu ideju, vijeće je počelo poduzimati korake kako bi se omogućio proces uspostave Energetske zajednice. Općinsko osoblje dobilo je rok za zapošljavanje stotinu članova osnivača i direktora volontera, izradu poslovnog plana i pokretanje studija za pronalaženje potencijalnih lokacija za projekt solarne energije u vlasništvu zajednice.

Rezultat tih zajedničkih napora bio je osnivanje Energetske zajednice Plymoutha (PEC) 2014. godine kao društva i zadruge od koristi za zajednicu. Ta organizacija je u vlasništvu svojih članova i njome se upravlja na dobrobit zajednice. Misija joj je povećanje lokalnog vlasništva nad energetskom infrastrukturom i poduzimanje projekata za potporu kućanstvima koja su isključena iz energetskog sustava uslijed energetskog siromaštva.

Sa svojih 12 zaposlenika, 200 članova i stotinu aktivnih volontera, zadruga ima ključnu ulogu u poticanju stanovnika da se uključe u vođenje energetskih pitanja. Članstvo je otvoreno za svakog pojedinca ili organizaciju koja podržava ciljeve PEC-a. Članovi su pozvani sudjelovati u svakodnevnom vođenju PEC-a kroz redovit program događanja, kao što je to tjedni dan energetskih savjeta, te mogućnost da budu izabrani za jednog od osam neizvršnih direktora organizacije. Glasovanje se odvija po načelu da svaki član ima jedan glas. Odnos između vijeća, osoblja PEC-a i članova stabiliziran je kroz redovito raspoloživo vrijeme koje je općinsko osoblje ponudilo PEC-u putem sporazuma o pružanju usluga.

Zajednice na solarni pogon

PEC je sada uspješno instalirao 6 MW kapaciteta solarne energije, što je dovoljno za opskrbu električnom energijom za 2000 domova. Od tog sustava podno postavljenih kolektora, fond nekretnina lokalne zajednice dobiva godišnju zakupninu za zemljište, a taj se prihod koristi za lokalne projekte kao što je izrada gredica koje koriste pripadnici lokalne zajednice. Višak dobiti, koji će se, kako se očekuje, doseći oko 1,5 milijuna funti, dodatno će podržati PEC u njegovim projektima smanjenja energetskog siromaštva i emisije ugljika.

Više o formiranju fonda nekretnina i financiranju solarne instalacije pročitajte u nastavku.


Adaptacija s bloga Justin Bear, Plymouth Energy Community i bilješki s mPower studijskog posjeta Laure Williams (mPower).


Više Informacija

Sijanje zajednica obnovljive energije: Strasbourg, Francuska

Vijeće Strasbourga koristi općinske resurse za pokretanje i potporu djelovanju pod vodstvom zajednice.
Razina sudjelovanja: suradnja

Slika < izvor: Jorge Franganillo, Flickr

Strasbourg je glavni i najveći grad regije Grand Est u Francuskoj. Nalazi se u povijesnoj regiji Alsace na granici s Njemačkom i glavni je grad departmana Bas-Rhin. U gradskom području Strasbourga živi 785.839 stanovnika, uključujući grad Strasbourg i područje Eurometropole, u kojem živi 13 % stanovništva regije. Kao središte proizvodnje, i čvorište inženjerstva i prometa, tu se može naći mnoštvo djelatnosti s visokim udjelom ugljika, od kojih se svaka mora riješiti prije nego što grad dosegne ugljičnu neutralnost. Zato je grad postavio sebi ambiciozne energetske ciljeve: 40 % energetskih potreba tog područja zadovoljiti iz obnovljivih izvora energije, s konačnim ciljem uspostava sustava u kojem će 100 % energije dolaziti iz obnovljivih sustava do 2050. godine.

Pokretanje zajednica za obnovljivu energiju

Kad je Strasbourg počeo raditi na svojoj orijentaciji k obnovljivoj energiji, dužnosnik vijeća je znao da je pred njima puno posla: u gradu se nalazio tek poneki uređaj za generiranje obnovljive energije. Smatrali su da to ne mogu izvesti sami. Motiviran političkom predanošću energetskoj demokraciji i sudjelovanjem građana, grad je odlučio uključiti lokalno stanovništvo u raspravu i istražiti kakvu ulogu mogu imati u energetskoj tranziciji.

Voditelj odjela za obnovljive izvore energije u Strasbourgu Gerard Pol Gill bio je uključen u proces od samog početka. Analiza njegovog odjela pokazala je važnu ulogu koju bi solarna energija trebala imati u budućoj strukturi izvora energije grada. Gerard je zadužio lokalnu kompaniju da vodi proces mapiranja dionika i pronađe građane koji su skloni dati potporu i zainteresirani su za izgradnju solarne energije u lokalnom vlasništvu.

Tekuća podrška

Nakon godinu dana kasnih noćnih sastanaka izlučila se skupina istomišljenika koji su nakon toga formirali malu, ali kompaktnu, jezgru koja je brojila jedanaest osoba. Budući da je skupina počela poprimati konkretne obrise, općinski energetski tim nastavio je pružati neprestanu podršku tijekom ranih dana zadruge. Odjel za obnovljivu energiju sazvao je niz javnih sastanaka sa stručnjacima za energetiku koji su za temu imali osnove solarne energije i uspostave energetske zadruge. Predavači koji su dolazili iz skupina koje su inicirale slične projekte u blizini pozvani su da prisustvuju i iznesu svoja iskustva iz prve ruke o osnovama solarne energije i uspostave energetske zadruge. Tada je predložena zamisao o osnivanju skupine koja bi mogla nastaviti raditi samostalno.

Nakon što je skupina odlučila preuzeti zadatak, općina je nastavila podupirati zadrugu tijekom cijele faze osnivanja tako što je bila redovito prisutna na sastancima zadruge, davala savjete i podršku te radila na izgradnji odnosa sa širom općinskom upravom.

Zadruga je bio zainteresirana za pronalazak prikladnih općinskih krovova za izgradnju solarnih instalacija. Općinski energetski tim nastavio se povezivati s pravim ljudima u timovima koji su se bavili pravnim poslovima, nabavom i administrativnim poslovima kako bi se procijenili uvjeti pod kojima bi se krovovi mogli dati u zakup zadruzi i kako bi općina mogla djelovati kao dionik u sklopu projekta. Iako je postojala dobra volja za projekt i od strane izabranih dužnosnika i općinskog osoblja, svejedno su svi uključeni morali mnogo naučiti i to je ostalo trajno tako.

Jedna od članica zadruge, Jacqui Cullen, komentirala je važnost općinske potpore: „Poznavala sam građane u posljednjem gradu s kojim sam radila [koji je pokušao uspostaviti projekt obnovljive energije]. Stvarno im nije bilo lako pronaći krovove, financije i podršku.” Tek kad je vidjela da grad potiče skupine da se okupe i rade na tim pitanjima, i sama je odlučila pridružiti se procesu u Strasbourgu. „To što je prisutan grad kao snaga koja daje podršku od samog početka, to je sve učinilo puno fluidnijim od onoga što mogu vidjeti u drugim skupinama.”

Zadruga je sada završila sav rad na temeljnim pripremama stvaranja nove tvrtke i poslovnog modela. Procjenjuju da je na taj proces utrošeno do 63 sata volontiranja, sastajanja dva puta tjedno tijekom godine i puno učenja. Zadruga je sada spremna za početak instalacija. Cilj im je doseći tri solarne instalacije u 2021. godini kako bi projekt mogao trajno zaživjeti.

Općina se već obvezala na vlasnički udio u solarnoj zadruzi, ali još uvijek postoje određeni problemi oko usklađenosti transakcija kupnje s propisima o javnoj nabavi kojima podliježu lokalne vlasti i taj problem tek treba riješiti. Ipak, ukazale su se neke nove mogućnosti. Kontakti članova zadruge s lokalnim poduzećima, vijećima stambenih blokova i industrijom iznjedrili su nove mogućnosti za stjecanje prostora na krovovima i one se trenutno istražuju.

Iz perspektive općine, energetski tim iz Strasbourga sada surađuje sa satelitskim upravama kako bi razmijenili svoja iskustva i međusobno si pružili podršku za uspostavu nečeg sličnog u njihovom području.


Adaptacija iz podcasta mPower intervjua s Jacqui Cullen (članica zadruge) i Gerardom Polom Gilijem (metropolitanska općina Strasbourg)


2. Stvaranje povoljnih uvjeta

Uloga općine može se sastojati u tome da ostvari preduvjete tako što omogući da se Energetska zajednica uspostavi i da sektor raste i profesionalizira se.

Usvajanjem dugoročnih politika i ciljeva kao dijela širih strateških okvira općine mogu usmjeravati resurse i napore prema energetskim zajednicama.

Pravo na energiju: Valencia, Španjolska

Slika < izvor: AG-Pics, Pixabay

U svibnju 2021. godine Zaklada za klimu i energiju iz Valencije objavila je novi cilj politike: uspostaviti stotinu energetskih zajednica u gradu do 2030. godine.

Valencija je smještena na istočnoj obali Španjolske, treći je grad po veličini u zemlji i glavni je grad Valencijske regije. Nakon potpisivanja Sporazuma gradonačelnika 2009. godine, gradsko vijeće osnovalo je Zakladu za klimu i energiju Valencije kako bi razvilo i provelo strategije, akcije i alate za pomoć u postizanju svojih ciljeva. Usmjerenost na prevenciju siromaštva u području goriva i „Pravo na energiju” temelj je njihova rada, s naporima za poboljšanje životnog položaja građana uključenih u programe.

U Valenciji je Energetska zajednica neprofitna organizacija u srcu svoje četvrti. Otvoreno sudjelovanje omogućuje građanima, malim poduzećima i predstavnicima općina kolektivnu proizvodnju, razmjenu i potrošnju obnovljive energije. Cilj je energetske zajednice uspostaviti u svakoj četvrti.

Temelji politike proizašli su iz toga što je u prošlosti grad uspješno surađivao s lokalnim dionicima na uspostavi lokalne klimatske strategije, uz potporu političkog vodstva. Gradsko vijeće formiralo je vanjsku skupinu s 20 predstavnika iz civilnog društva, privatnih poduzeća, akademske zajednice, javnih subjekata i medija koja će koordinirati i izraditi plan djelovanja za energetsku tranziciju do 2050. godine. Nakon što je uočila da je suradnja korisna u definiranju plana djelovanja, valencijska uprava željela je pronaći način da dugoročno ugradi suradnju grad-građanin. Energetske zajednice nude način kojim se ohrabruje građana da se uključe u energetska pitanja i potakne vlasništvo nad budućim energetskim sustavima.

Informacije i savjeti

Kako bi se stvorile nove energetske zajednice, općine uspostavljaju događaje i mehanizme potpore za razmjenu informacija o mogućnostima oko kojih bi se mogla formirati nova zajednica.

U Valenciji su iz Ureda za energetiku koji je osnovao grad osnovane dvije nove energetske zajednice kako bi se građanima pružila izravna potpora u njihovim četvrtima. Ovaj prostor za pomoć građanima nalazi se u gradskom području Ayora u kojem jedna od četiri osobe živi u energetskom siromaštvu. Prilagodili su jednu staru trgovinu i pretvorili je u mjesto na kojem se svaki pojedinac koji želi pronaći podršku može sastati s obučenim osobljem i razgovarati o energetskim pitanjima. U ovom prostoru rade edukator zaštite okoliša, socijalni radnik, arhitekt i inženjer i savjetuju o mjerama malog opsega koje građani mogu učiniti za poboljšanje energije kućanstva, daju informacije o subvencijama i savjete o računima za energiju.

Kako bi promicao Energetsku zajednicu, tim je vodio radionice o tehnologijama obnovljive energije, mogućnostima i mogućim organizacijskim oblicima unutar zajednice. Ured ima važnu ulogu u okupljanju lokalnih istomišljenika kako bi razgovarali o idejama, formirali odnose i planirali rad. Svatko tko želi pokrenuti energetsku zajednicu može dobiti stalnu izravnu podršku od ureda kako bi pokrenuo svoj projekt.

Tim naporima formirane su dvije nove energetske zajednice u četvrtima Ayora i Algirós. Fernando Gonzales, tajnik Udruge koja upravlja jednom od zajednica, izjavio je da je općinska potpora bila ključna u oživljavanju solarnih PV nakana koje su lokalni građani već imali. Općinski ured pomogao im je da shvate kako funkcioniraju samoupravne energetske zajednice i pružio im odgovarajuću podršku kako bi energetska zajednica lakše stala na svoje noge.


Adaptacija iz podcasta mPower u kojem sudjeluju Carmen Castells, Energetski ured Valencije, Indertec-Imedes i Fernando González


Više Informacija

Lokalna, podacima usmjerena akcija: Barcelona, Španjolska

Slika < 2. dolje < Barcelona noću. Izvor: EvgeniT, Pixabay

Gradsko vijeće Barcelone eksperimentira s pristupima temeljenim na podacima kako bi nadahnulo novu, na solarnu energiju usmjerenu zajednicu.

S obzirom na to da se samo 1 % energije Barcelone proizvodi lokalno, poticanje proizvodnje obnovljive energije prioritet je za smanjenje oslanjanja grada na električnu energiju čija proizvodnja generira veliku količinu stakleničkih plinova i isporučuje se putem nacionalne mreže.

Istraživanja koja je općina provela pokazala su koliko bi krovovi mogli biti važni u energetskoj tranziciji grada. Istraživanje je pokazalo da solarna fotonaponska energija na krovovima može osigurati 60 % električne energije koja se troši u domovima Barcelone.

Grad je razvio alat koji će pomoći građanima i drugim dionicima da se dobro upoznaju s tim potencijalom za solarnu energiju. Internetska karta koristi sustav označavanja bojama kako bi se istaknule zgrade s najvećim potencijalom prinosa energije, predviđenom proizvodnjom energije i uštedom stakleničkih plinova. Ona se nalazi uz kartu koja detaljno opisuje lokacije postojećih solarnih sustava u općinskom vlasništvu. Vijeće se nada da će objavljivanje tih informacija pomoći u poticanju novih energetskih zajednica.

Slika < izvor: Općina Barcelona

Do danas se taj alat pokazao korisnim za skupine koje razmišljaju o stvaranju nove lokalne energetske zajednice, budući da im pomaže da doznaju gdje se nalaze postojeće fotonaponske instalacije i kako se one odnose na nove lokacije.

Vijeće je u procesu uspostave nove suradnje sa zadrugom Som Energia, španjolskom energetskom zadrugom koja broji 55.000 članova. Cilj je se formiranje projekta solarne energije za lokalnu energetsku zajednicu koja bi bila postavljena na krovu u vlasništvu općine, pri čemu vi vijeće bilo član. Vijeće će nastaviti istraživati kako se podaci mogu koristiti za potporu energetskim zajednicama u nadolazećem projektu DataCity, istražujući kako bi se višak proizvodnje električne energije iz solarnih instalacija mogao preraspodijeliti na ranjive skupine.


Adaptacija iz istraživanja mPower autorice Laure Williams (mPower)


Zemlja je moć: Plymouth, Ujedinjena Kraljevina

Slika < izvor: Inspired Images, Pixabay

Na nekim mjestima općine mogu energetskim zajednicama ponuditi izravan pristup zemljištu putem dugoročnih zakupa ili prijenosa imovine. U Plymouthu, Ujedinjena Kraljevina, gradsko vijeće prenijelo je vlasništvo nad općinskim zemljištem na općinski zemljišni fond, tako da se tamo mogao smjestiti novi projekt Energetske zajednice.

Priča je započela 2015. godine, kada je Energetska zajednica Plymoutha (Plymouth Energy Community – PEC) (vidi gore), lokalna energetska zadruga, identificirala komad zapuštenog zemljišta u vlasništvu vijeća kao potencijalnu imovinu za solarni projekt u vlasništvu zajednice i obratila se vijeću kako bi raspravljala o mogućnostima. Područje, u predgrađu Ernesettla, nalazi se uz postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda i skladište streljiva te je klasificirano kao zona u kojoj postoji opasnost od eksplozije, što ga čini neprikladnim za mnoge produktivne namjene.

Slika < izvor: Carbon Coop

Vijeće i PEC imaju dugogodišnju vezu, a vijeće je odigralo ulogu u formiranju zadruge. Vijeće je dalo dozvolu za planiranje projekta Ernesettle i odobrilo povoljan zajam za pokriće dijela instalacije. U želji da se maksimalno poveća društveni učinak projekta, lokacija Ernesettle prebačena je u Four Green Land Trust (FGLT), lokalnu zajednicu za upravljanje zemljištem. Kada je PEC razvio solarnu mrežu na lokaciji, FGCT je ostvario prihod naplaćujući PEC-u zemaljsku najamninu od preko 20.000 EUR godišnje, stvorivši vrijedan izvor prihoda.

FGCT je odigrao ključnu ulogu u projektu, budući da je organizirao niz promotivnih aktivnosti, uključujući kampanju na društvenim medijima, ulične štandove, lokalne medije i organizirane rasprave u zajednici kako bi se lokalnim stanovnicima omogućilo da saznaju više o projektu, mapiraju potencijalnu vrijednost za zajednicu i daju povratne informacije. Ranija iskustva sa solarnim instalacijama na tom području stvorila su klimu nepovjerenja u nove projekte. Solarni projekt koji su vodili građevinari obećao je da će dijeliti koristi za zajednicu na brdu s pogledom na farmu, ali ni godinama kasnije nijedan se još nije ostvario. Međutim, kada je PEC ponudio dionice, upravljačka prava i jasan put do koristi za lokalnu zajednicu, stavovi su se počeli mijenjati.

Nakon što je lokacija osigurana, Energetska zajednica Plymouth osnovala je Plymouth Energy Community Renewables (PECR), zadružno društvo zajednice kako bi prikupila novac od privatnih ulagača i njime financirala instalacije obnovljivih izvora energije u zajednici, uključujući Ernesettle.

Proces su poduprli povoljni općinski zajmovi i krediti za refinanciranje. PECR je surađivao s platformom za etičko ulaganje Ethex kako bi uspostavio ponudu vlasničkih udjela zajednice i tako prikupio dugoročni kapital. Ethex pruža alate, stručnost i resurse potrebne za uspostavu, vođenje i nadzor odnosa s ulagačima građanima.

Svatko u dobi od 18 ili više godina može kupiti udio u rasponu od 50 do 100.000 funti. PEC je preuzeo vodstvo u oglašavanju ponude udjela na lokalnoj razini, o toj je prilici obavijestio postojeće članove zadruge i organizirao niz događanja u lokalnoj zajednici kako bi se doseg proširio. Do 2017. godine 520 ulagača prikupilo je ukupno 2,4 milijuna funti u udjelima zajednice, a milijun funti retroaktivno je dodijeljeno projektu Ernesettle solar. Dioničari će biti isplaćeni tijekom trajanja programa i zaradit će ciljanu kamatnu stopu od 5-6 %.

Energetska zajednica Plymouth sada generira 6 MW čiste energije, dovoljno za opskrbu električnom energijom 2000 domova i štedeći 72.500 tona CO2 tijekom 20 godina trajanja projekta. Organizacije domaćini već su uštedjele više od 450.000 funti od solarnih krovova. Godišnji najam zemljišta FGCT ulaže u lokalne projekte na tom području. Višak dobiti, koji će se, kako se očekuje, doseći oko 1,5 milijuna funti, dodatno će podržati PEC u njegovim projektima smanjenja energetskog siromaštva i emisije ugljika, kao što su savjetodavna služba PEC-a, otvaranje novih radnih mjesta i projekti poboljšanja bioraznolikosti kao što su livade divljeg cvijeća i košnice pčela.


Adaptacija teksta, autor Justin Bear (Gradsko vijeće Plymoutha) i bilješki sa mPower studijskog posjeta Laure Williams (mPower)


Dodatne informacije

Od nogometa do turbina: Eeklo, Belgija

Slika < izvor: Japplemedia, Wikimedia

Općine mogu stvoriti ravnopravnije uvjete za sudjelovanje energetskih zajednica u javnim natječajima tako što mogu prilagoditi kriterije za nadmetanje i u kriterije unijeti i društvenu vrijednost i sudjelovanje građana. Mali belgijski grad Eeklo, u Flandriji, ima  oko dvadeset tisuća stanovnika u okrugu koji se prostire na oko 30 četvornih kilometara. Troši oko 4 GWh energije godišnje, uglavnom iz plina i nafte, što stoji oko 40 milijuna eura godišnje.

Grad je počeo planirati lokalnu energetsku tranziciju prije više od 20 godina. Eeklov Akcijski plan za održivu energiju 2018. obvezao je  grad da emisiju CO2 smanji najmanje 63 % do 2030.

Grad je izgradio reputaciju „klimatskog grada” zbog svog inovativnog rada. Oni smatraju da su pravedna i održiva samo rješenja u zajedničkom vlasništvu jer su izvori energije koji ih pokreću, poput vjetra i sunca, zajedničko vlasništvo. Oni vide unaprjeđenje sudjelovanja i vlasništva građana kao priliku za lokalne ljude da sudjeluju u raspravama, uče o klimatskim pitanjima i postanu suradnici u stvaranju rješenja. Općina također nastoji pronaći načine kako da velike svote novca koje se trenutačno troše na energetiku ne otječu iz njihova lokalnog gospodarstva.

S ove tri ideje vodilje oni se nadaju da će ostvariti svoje ciljeve održivosti na način koji omogućuje veću lokalnu uključenost u energetsku tranziciju.

Slika < izvor: Carbon Coop

Putovanje gradske lokalne energetske zajednice započelo je nogometom. Lokalni klub devedesetih godina zatražio je od općine financijsku potporu za kupovinu novih igrača. S obzirom na to da nije bilo viška sredstava u proračunu, grad je počeo tražiti alternativne načine za lokalno prikupljanje sredstava. Jedan od kolega, koji je nedavno prije toga bio na putovanju u Njemačkoj, vidio je kako ta država koristi projekte vjetroagregata za stvaranje sredstava za lokalne izdatke.

Inspiriran ovom idejom, Eeklov energetski tim pregledao je lokacije u općinskom vlasništvu kako bi pronašao prikladne lokacije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Odabrali su nekoliko mjesta i sastavili javni natječaj. Kako bi se osiguralo da su obveze prema lokalnom vlasništvu i sudjelovanju građana ugrađeni u poslove, oni su naveli i posebne kriterije za sudjelovanje građana. Ecopower, jedna od samo dvije zadruge osnovane u Belgiji u to vrijeme, javila se na natječaj s obećanjem da će vlasništvo građana nad novim projektom vjetroagregata biti 100 %. Eeklo je dodijelio ugovor Ecopoweru. U to vrijeme Ecopower je imao samo deset aktivnih volontera koji su radili za njih. Međutim, nakon što su osigurali redoviti financijski povratom, mogli su se proširiti i zaposliti novo osoblje.

Od tog prvog primjera, vijeće je koristilo sličan pristup u natječajima za buduće energetske projekte. Sada je u gradu tri vjetroagregata u zadružnom vlasništvu i on nastavlja eksperimentirati s progresivnim kriterijima nabave. U nedavnoj nabavi za razvoj mreže daljinskog grijanja, grad je u kriterije natječaja uključio sljedeće:

  • Cijena obnovljive topline ne smije prelaziti cijenu pojedinačnog grijanja plinskim kotlom, uključujući kupnju, ugradnju, potrošnju i održavanje
  • Lokalni građani trebaju posjedovati najmanje 30 % mreže
  • Nositelj projekta mora se obvezati na poduzimanje inicijativa za rješavanje problema energetskog siromaštva u gradu

Ecopower je dobio ugovor u partnerstvu s francuskom transnacionalnom tvrtkom Veolia.

Vijeće Eekla smatra da mu je suradnja s Ecopowerom omogućila da društvenu vrijednost stavi ispred profita. Ta tri vjetroagregata generiraju 7.400.000 kWh godišnje, a osiguravaju energiju za 6.700 domova i smanjuju emisije CO2 za 2900 tona godišnje. Zadruga je uložila više od 50 milijuna eura u lokalne energetske infrastrukturne projekte, u stanju je osigurati čistu energiju svojim članovima i koristi svoje prihode za ulaganje u manje profitabilne mjere smanjenja energije kao što su izolacija za kućanstva i punionice za električne bicikle.

Kako bi se pružila potpora najugroženijim obiteljima, Vijeće razmatra mogućnost predfinanciranja dionica Ecopoweru kako bi mogli kupiti jeftiniju energiju. Istraživanjem troškova energije za ljude u 750 najugroženijih kućanstava utvrđeno je da su njihovi trenutačni troškovi energije oko 300 EUR više nego da su kupljeni u Ecopoweru.

Eeklo Vijeće istražuje kako mogu koristiti svoje regulatorne i zagovaračke ovlasti za potporu tom pristupu. Istražuje se novi pravni okvir kako bi se zadrugama omogućilo postavljanje solarnih panela na kuće onih koji si ne mogu priuštiti ulaganje. I na regionalnoj državnoj razini, vijeće inzistira na novom flamanskom zakonu koji osigurava da svaki novi projekt koji proizvodi obnovljivu energiju također mora ulagati u lokalnu zajednicu. 


Prilagođeno sa sesije mPower stručnog svjedoka (Jan de Pauw, Eeklo Energy Consultant/Ecopower)


Financijske inovacije: Devon, UK

Photo Credit: PxHere

Slika < zatražena od Devona

Vijeće grofovije Devon suoblikovalo je „Sintetički ugovor kupnji energije” koji im je omogućio kupnju lokalno proizvedene energije iz obnovljivih izvora, čime je Energetska zajednica dobila stalnog kupca i zajamčenu cijenu. To je posebno važno u zemljama u kojima su poticaji za otkupnih cijena postupno ukidani.

Devon je velika ruralna grofovija u jugozapadnoj Engleskoj. Vijeće je u veljači 2019. proglasilo klimatsku izvanrednu situaciju, obvezavši se da će potaknuti smanjenje emisija ugljika u grofoviji na neto nulu do 2050. Vijeće je osnovalo Posebnu radnu skupinu koja će provesti istraživanje kako bi utvrdila što je za to potrebno, pri čemu se vodila realnim podacima. Privremeni rezultati objedinjeni su u plan od osam točaka koji je sadržavao obveze za okončanje uporabe fosilnih goriva, smanjenje potrebe za energijom i stavljanje građana u središte promjena diljem grofovije. Kako bi se riješio problem vlastitog ugljičnog otiska, Vijeće nastoji zadovoljiti 30 % svojih energetskih potreba iz obnovljivih izvora energije, istodobno preuzimajući aktivnu ulogu u pružanju potpore energetskom sektoru zajednice.

Vijeće grofovije Devon smatra da je energetska zajednica način da se novac zadrži u lokalnom gospodarstvu, smanji emisija ugljika, poveća energetska sigurnost i pomogne u rješavanju problema energetskog siromaštva. U okolnostima u kojima je u grofoviji već bilo šest ustrojenih i četiri energetske zajednice u nastajanju, vijeće je željelo pronaći način kako poduprijeti njihov rast.

Europski propisi o javnoj nabavi sprječavaju javna tijela da navedu energetske zajednice kao povlaštenog opskrbljivača energijom, pa je Vijeće počelo istraživati alternativne putove za potporu organizacijama energetskih zajednica. Ideja o sintetičkom ugovoru o kupnji električne energije pojavila se kao moguće rješenje koje bi organizacijama moglo pružiti dovoljno financijske sigurnosti za ulaganja u novu proizvodnju obnovljive energije.

Prema Sintetičkom ugovoru o kupnji energije, vijeće je moglo surađivati s organizacijom energetske zajednice kako bi se odredila zajamčena „izvršna cijena” za svaki kWh obnovljive energije koja se generira i kako bi se to potpisalo u Jamstvu podrijetla obnovljive električnu energiju ili REGO.

Svaki put kada energetska organizacija zajednice proda svoju energiju veleprodajnom tržištu, vijeće pregledava primljenu tržišnu cijenu i uspoređuje je s „izvršnom cijenom” REGO-a. Kada je cijena generatora niža od zajamčene cijene, vijeće Devona daje novac generatoru. Kad je cijena na tržištu viša od izvršne cijene, generator daje novac vijeću.

Nakon što je sklopljen takav ugovor, organizacije energetskih zajednica mogu se obratiti ulagačima za kapitalne troškove potrebne za ugradnju novih kapaciteta za proizvodnju energije, znajući da će imati siguran izvor prihoda.

Photo Credit: Doug Eltham

Slika < izvor:  Doug Eltham

Vijeće stoga ne kupuje energiju izravno od generatora zajednice i nastavlja kupovati od standardnog, reguliranog opskrbljivača energijom. Sporazum REGO financijski je instrument koji bi vijeću omogućio da djeluje kao dugoročna potpora generatoru. Ključno je, budući da je riječ o „financijskom instrumentu”, to što ne potpada pod pravila o javnoj nabavi koja bi vijeću onemogućila izravnu kupnju lokalne električne energije.

Vijeće je istraživanjem ovog novog modela utvrdilo niz prednosti sintetičkog ugovora o kupnji energije iz ugljične, financijske i socijalne perspektive. Osiguravanjem financijske sigurnosti za lokalne organizacije mogla bi se izgraditi nova proizvodnja obnovljive energije diljem grofovije, što bi pomoglo vijeću u ispunjavanju ciljeva Klimatskih izvanrednih situacija. S obzirom na okolnosti rasta cijena energije, taj ugovor bi mogao stvoriti i višak u korist vijeća.

Iako Vijeće Devona shvaća da će početna izvršna cijena dogovorena s organizacijom energetske zajednice vjerojatno biti veća od one komercijalnog operatera, uvjereni su da  bi dugoročne koristi od lokalnog gospodarstva daleko nadmašile početna ulaganja. Nedavna socio-ekonomska procjena predvidjela je da će se solarnom fotonaponskom farmom snage 100 MW u vlasništvu zajednice ostvariti dodatnih 15 milijuna funti za lokalno gospodarstvo u usporedbi s onom u vlasništvu isključivo komercijalnog tijela. Tim bi se novcem moglo nastaviti podupirati rad organizacija energetskih zajednica na rješavanju problema energetskog siromaštva, vođenju programa energetske učinkovitosti i sl.

Podrška iz baze

Vijeće Devona već podupire energetsku zajednicu grofovije na razne načine. Podrška uključuje bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća ili izvedivost projekta, nuđenje financiranja zajmovima ili fondova za revolving kreditiranje, djelovanje kao financijski jamac ili pružanje olakšica za tržišne kamatne stope.

Vijeće Devona osnovalo je Fond za energetski akcelerator zajednice Devon kako bi osnovao mala novoosnovana poduzeća. Raspoređeno je 62.000 funti bespovratnih sredstava skupinama lokalne energetske zajednice putem Regena, neprofitne organizacije za istraživanje energetskih sustava s iskustvom rada s organizacijama energetskih zajednica.

Regenov program SW Community Accelerator pružio je prilagođenu potporu za osamnaest energetskih skupina zajednice Devona. Podrška je uključivala pronalaženje lokacije, procjene solarnog kapaciteta krovova i planiranje uključivanja zajednice te edukaciju o financijskom modeliranju, pisanju ponuda, podršci internetskim stranicama, uključivanju zajednice, marketingu i mapiranju vještina, kako bi se pomoglo svakoj grupi da razvije svoj pristup. Rad su dokumentirali putem kontrolnih popisa za energetske zajednice kako bi pomogli drugim skupinama da se snađu u tom procesu.

Program je uspio poduprijeti tri organizacije na ugradnji solarnih fotonaponskih instalacija od 412 kWp, a postoji i popis projekata čekanju koji su u različitim razinama razvoja. Općinsko vijeće grofovije Devon uložilo je ukupno 107.000 funti u instalacije energetske zajednice. To je spojeno s 284.000 funti Fonda za energiju ruralnih i urbanih zajednica (RCEF) koje je vlada Ujedinjene Kraljevine izravno dodijelila organizacijama energetskih zajednica u regiji.


Uređeno sa sastanka stručnjaka mPower s Alistairom Mumfordom iz Vijeća grofovije Devon


3. Partnerski rad

Općine mogu formirati strateška partnerstva s postojećim energetskim zajednicama, primjerice za razvoj lokalnih energetskih tržišta, uvođenje programa energetske učinkovitosti ili financiranje projekata obnovljivih izvora energije na javnim zgradama.

Novo razmišljanje: Aspropyrgos, Grčka

Općinska vlast Aspropyrgosa surađuje s energetskom zadrugom kao lokalnim partnerom na razvitku novog koncepta energetske zajednice koji će osigurati besplatnu energiju za 250 ranjivih obitelji, a istovremeno zadovoljiti potrebe općine za opskrbom energijom.

Općina Aspropyrgos je grčki grad smješten 20 km od Atene. Šezdesetih godina 20. stoljeća industrija se doselila u to područje i glavna zanimanja su se udaljila od svojih povijesnih poljoprivrednih korijena. Od tada, broj stanovnika znatno je porastao i sada je preko 30.000 stanovnika koji žive unutar općinskog područja. Općina je bila rani potpisnik Sporazuma gradonačelnika i razvijala je svoj prvi Akcijski plan još 2009. godine. Dok se hitnost rješavanja klimatskih promjena stalno povećavala, toplinski valovi i ekstremne vremenske prilike sve češće su pogađale to područje.

Građanska zadruga Electra Energy predvodi Energetsku zajednicu u Grčkoj i okolici od 2016. godine. Tijekom tog razdoblja, njihova strategija promocije usmenom predajom, društvenim medijima i učestalim javnim događanjima omogućila im je da privuku pozornost potencijalnih partnera osnivača u redovima građana, lokalnih MSP-ova i općina. Nakon što je čula za raniji rad zadruge na uspostavi projekta izgradnje energetskih kapaciteta zajednice za izbjeglice i virtualnog projekta mrežnog mjerenja, općina Aspropyrgos  angažirala je Electru da provede studiju o energetskom siromaštvu u toj regiji. Studija je pokazala da je gotovo 45 % obitelji teško podmirivalo račune za struju s obzirom na rastuće troškove života i cijena energije.

Kao odgovor na to, Electra Energy je predložila razvoj novog pilot-projekta vlastite solarne potrošnje. Nakon toga, od 1 MW (vršne) energije koja je proizvedena, 0,5 MW su davali kao besplatnu električnu energiju ranjivim obiteljima. Druga polovica pokrivala bi dio potreba općine za električnom energijom. Svi članovi lokalne energetske zajednice grupirani su u jednu potrošačku skupinu oslobođenu troškova mreže.

Projekt će koštati oko 800.000 eura, povrh 20.000 eura kojima je grad prvotno financirao istraživanja zadruge.Gradsko vijeće Aspropyrgosa podupire prijedlog, a općina je sada predstavila plan regionalnim vlastima kako bi pružile financiranje projekta.


Uređeno sa sastanka stručnjaka Dimitris Kitsikopoulos (Electra Energy)


Snaga susjedstva: Gent, Belgija

U Gentu je općina sklopila partnerstvo s Energhentom, postojećom organizacijom energetske zajednice, za izgradnju i ulaganje u lokalnu energetsku infrastrukturu.

Gent je treći po veličini grad u Belgiji, smješten u provinciji Istočna Flandrija. Na 156km2 površine općine živi 263.460 osoba. Budući da je lučki grad, u Gentu je prisutno 169 različitih nacionalnosti, a grad ima veliku studentsku populaciju (gotovo trećina stanovništva) koja ulazi i izlazi iz grada svakoga tjedna.

Klimatsko putovanje grada započelo je 2009. godine, kada su potpisali Sporazum gradonačelnika. Njihov dugoročni cilj da do 2050. godine postanu klimatski neutralni grad podijeljen je na kratkoročne obveze za smanjenje lokalnih emisija ugljika za 20 % do 2020. i 40 % do 2040. Sedam temeljnih tema temelji se na njihovoj strategiji, uključujući energetsku učinkovitost u domovima i komercijalnim zgradama, promet s niskim emisijama ugljika, održivu industriju, hranu, kružno gospodarstvo i prilagodbu klimi, s planovima za svaku od njih kako bi se usmjerila aktivnost na razini grada. Grad je utvrdio potrebu za ugradnjom 80 MW solarne energije i 100 MW energije vjetra do 2030. godine.

Građani se smatraju ključnim partnerima za ubrzavanje lokalne tranzicije u Gentu. Kako bi se to ostvarilo, grad je pokrenuo niz projekata specifičnih za svako područje okruga koji se spajaju u jedan središnji scenarij o pozitivnim lokalnim promjenama. Temeljna je predanost inkluzivnoj tranziciji. Načini za rješavanje energetske ranjivosti utkani su u njihov rad s postojećim lokalnim energetskim zajednicama i zadrugama, energetskim savjetodavnim centrima i novim projektima.

Suradnja više dionika

Šetnja tijekom mPower studijskog posjeta četvrti Buurzame Stroom

Grad je pokrenuo jedinstvenu suradnju s brojnim lokalnim partnerima i pokrenuo „Buurzame Stroom” (prevedeno s nizozemskog: elektrana u susjedstvu), pilot-program uključivanja susjedstva koji je započeo s radom 2018. i trajao do 2020. Okrug Daamport, gusto krcato prigradsko područje grada, izabran je za dom projekta zbog mogućnosti koju pruža za istraživanje socijalne inkluzivnosti.

Među partnerima su bile tri energetske zadruge, od kojih su dvije imale stručna znanja o energetskim sustavima, dok je treća bila usmjerena na prijevoz s niskim udjelom ugljika, Sveučilište u Gentu, koje djeluje kao pouzdani, neutralni suradnik; udruga za socijalnu zaštitu koja ima zadatak doprijeti do ranjivih kućanstava; i lokalni operator distribucijskog sustava (ODS).

Uloga grada bila je ključna jer je podržavao cjelokupno upravljanje, povezivao se s drugim inicijativama u gradu i koordinirao među pojedinim partnerima, uključujući rješavanje sukoba i problema. Uz projekt postojao je niz intervencija koje su vodile općine, a sve u cilju rješavanja pitanja održivosti, uključujući toplinsku mrežu, zelene površine i crkvena inicijativa za solarne fotonaponske instalacije u vlasništvu zajednice.

Ambiciozni konzorcij osnovan je kako bi se maksimizirao potencijal za lokalno proizvedenu energiju u susjedstvu, u nadi da će jednako podijeliti troškove i koristi bez proširenja postojeće električne mreže. Već je postojao lokalni interes za istraživanje kako bi se solarni paneli mogli postaviti na više krovova i kako bi oni s neprikladnim krovovima mogli ulagati u instalacije koje se nalaze u supermarketima ili školama u susjedstvu, na temelju čega je konzorciju mogao nastaviti svoj rad.

Tri zadruge, svaka s različitim misijama, bile su od ključne važnosti u olakšavanju mogućnosti uključivanja građana. Ecopower, najveća energetska zadruga u Belgiji, imala je ulogu agregatora, potičući i osnažujući kućanstva da bolje kontroliraju svoju potrošnju energije kroz upravljanje odgovorom na potražnju, putem pametnih brojila i aplikacija otvorenih podataka. Zadruga EnerGent pružila je građanima mogućnost ulaganja u lokalnu proizvodnju solarne energije nabavom fotonaponskih panela. Zadruga za dijeljenje električnih automobila pod nazivom Partago stavila je električna vozila i stanice za punjenje na raspolaganje kako bi se omogućilo da se višak energije koja nije izravno potrošena pohrani u baterijama električnih automobila ili da je oni potroše. Kako bi se upotpunila slika, projekt je također eksperimentirao sa skladištenjem električne energije u baterijama u kućama.

Konzorcij je surađivao na izgradnji odnosa s lokalnim stanovništvom, uključujući razne kategorije stanovnika i vlasnika zgrada na ugradnji solarnih panela. Konzorcij je organizirao prezentacije na događanjima i festivalima u susjedstvu, a društveni kafić djelovao je kao okupljalište onih koji žele razgovarati o održivosti. Radionice u zgradi zajednice omogućile su slobodan i neprekidan dijalog između zadružnih skupina i građana. U nekim slučajevima stanovnici koji su prisustvovali radionicama nastavili su s održavanjem vlastitih neformalnih sastanaka u svojim dnevnim sobama. Miješanje formalnih i neformalnih mogućnosti za raspravu stvorilo je osjećaj otvorenosti za istraživanje percepcije solarnih panela kao preskupih ili vremenski previše intenzivnih da bi ljudi radili s njima.

Jasna ponuda financijske potpore za instalaciju solarnih panela znatno je olakšala sudjelovanje onima koji su se u početku odupirali sudjelovanju. Ljudi su bili preusmjereni k izvorima energetskih kredita koje podupire flamanska vlada, omogućujući time kućanstvima da se zaduže do 30.000 EUR beskamatno, kao i lokalnom fondu za revolving kredit u kojem se otplaćen novac ponovno plasira u namjene povezane sa sniženjem emisije ugljika. Ti su fondovi omogućili većem broju pojedinaca da sudjeluju u solarnim programima i imaju koristi od njih.

Tijekom života ove inicijative pojavile su se i određene prepreke. Nakon što su uspostavljeni odnosi sa stanovnicima Daamporta, postojala je prilika da se povrh akcije sa solarnim instalacijama nadalje razmotre mjere energetske učinkovitosti. Bilo je mnogo krovova koji su još čekali na izoliranje, ali klupko ponuda i financija stanovnicima je otežavalo pristup podršci. Bilo je i problema s pristupom i nekima nisu bili odobreni zajmovi iz flamanskog programa. Tamo gdje su jezične barijere i dalje prisutne, trebalo bi više vremena uz pristup potporama umreženih organizacija unutar zajednice da bi se uspostavilo povjerenje. Instalacije na iznajmljenim kućama također su se pokazale složenima, budući da su najmodavci u cjelini odlučili ne ulagati u panele čak i kada im je prikazano kako je to financijski razborita odluka. Postojale su ambicije da se povežu oni građani koji su zainteresirani za ulaganje u solarne elektrane u kooperativnom vlasništvu na tuđim kućama, ali regulativa energetskog sustava i dalje to onemogućuje.

Iako su te prepreke usporile napredak, nekoliko programa u vlasništvu zajednice uspjelo je zaživjeti. Primjerice, EnerGent je potpisao ugovor sa samoposlugom Aldi, lokalnim tvrtkama i školom da dopuste ugradnju solarne instalacije u vlasništvu zajednice. Svaki građanin koji je uložio u solarnu shemu mogao je postati član zadruge i imati koristi od financijske dividende.

Ova suradnja više dionika, uz snažno sudjelovanje građana, dala je neke stvarne opipljive rezultate, kao i uvid u izazove s kojima se građani suočavaju pri instaliranju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Projekt „poštene i pametne” mreže pomogao je da solarna energija postane profitabilna i pristupačna novim stanovnicima, optimizirajući proizvodnju energije na lokalnoj razini boljim usklađivanjem ponude i potražnje. Zahvaljujući vrlo kolektivnom i participativnom pristupu stvorila je osjećaj zajednice u ciljanoj četvrti. Inicijativa se pokazala ključnom u pomaganju gradu u eksperimentiranju s novim partnerstvima, okvirima i propisima kako bi se pomoglo da lokalna proizvodnja i opskrba zelenom energijom bude pravedan i profitabilan poslovni model.


Uređeno sa sjednice stručnjaka Timo iz Grada Genta


Financije Učinak Dodatne informacije
  • Prosječni trošak ugradnje solarnih fotonaponskih instalacija: 3000 EUR
  • Plaćeno putem izravnog financiranja sudionika, energetskih zajmova i/ili zelenog revolving fonda
  • Na 102 obiteljske kuće, 2 stambene zgrade, 8 iznajmljenih kuća, 2 škole i 8 zgrada trgovačkih društava i organizacija postavljena su 253 panela.
  • Sudjelovalo je 8 stanara i 11 ranjivih obitelji, od kojih su 2 imale jezičnu barijeru.

Sudjelovanje općine: Gradsko vijeće grada Leuvena

Slika < izvor: Jos Dierickx

Leuven je osmi po veličini grad u Belgiji, smješten u flamanskoj pokrajini Brabant. Posljednjih godina grad je stekao reputaciju nagrađivanog klimatskog grada, osvojivši nagradu Europske komisije Europski zeleni list 2018. i nagradu Europske prijestolnice inovacija 2020. Grad je usredotočen na maksimizaciju proizvodnje zelene energije unutar vlastitog teritorija i okolice, a do 2035. godine ima za cilj izgradnju najmanje 20 novih vjetroagregata.

Gradsko vijeće grada Leuvena član je Leuven Leichta, partnerstva Leuven 2030, građanske energetske zadruge Ecopower, europske mreže Rescoop, nevladinih organizacija, polujavnih institucija i poduzeća čiji je cilj ubrzati lokalnu energetsku tranziciju.

LICHT Leuven osnovan je kako bi pomogao gradu da ostvari svoje ciljeve u području obnovljive energije, a istovremeno povećao vlasništvo građana. Tijekom sastanka sa stručnjacima mPowera, Dries Vleugel iz lokalne vlasti u Leuvenu objasnio je da gradsko vijeće vidi sunce i vjetar kao zajedničku javnu imovinu, pa bi proizvodnja obnovljive energije trebala biti u korist cijele zajednice. Rad u partnerstvu s lokalnim energetskim zadrugama koje mogu ulagati u lokalnu proizvodnju energije smatra se učinkovitim načinom za postizanje tog cilja. Grad vidi mnoge potencijalne koristi koje donosi ovaj način razmišljanja. Energetske zadruge mehanizam su za sudjelovanje kroz sustav jednakopravnosti članova u glasovanju, pružaju edukaciju i pomažu ustroj zajednice. Financijski povrati mogu biti vraćeni pojedinačnim ulagateljima i koristiti se za ostvarivanje širih društvenih ciljeva. Predanost sudjelovanju zajednice ugrađena je u odluku gradskog vijeća da bi trebalo biti u svim projektima obnovljive energije građani morali sudjelovati s najmanje 50 %.

Poticaj za LICHT Leuven došao je iz belgijske energetske zadruge Ecopower. Ecopower je 2018. godine pobijedio na gradskom natječaju za strateškog partnera koji je mogao podržati grad u ubrzavanju lokalne energetske tranzicije. Ecopower se udružio s konzorcijem lokalnih organizacija kako bi pomogao u razvoju programa aktivnosti kojima bi se lokalnim građanima, vlastima i poduzećima omogućilo učinkovitije djelovanje i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora.

Okosnica prijedloga bila je da Ecopower lokalnim stanovnicima pruži priliku da sudjeluju u projektima pridruživanjem Energetskoj zajednici. LICHT-Leuven, partnerstvo u koje su ušli gradsko vijeće, Leuven 2030, Ecopower, Rescoop, druge nevladinih organizacije, polujavne institucije i poduzeća, osnovano je kao jedinica za razvoj projekta (PDU) kako bi provela planove. Uz potporu pokrajine Vlaams-Brabant, PDU sada razvija cjelovit pristup za cijelu pokrajinu, sastavljajući zdrav investicijski portfelj projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti koji će  Europskoj investicijskoj banci biti predstavljen kao projekt za program ELENA.

Nakon niza radionica za život s niskim udjelom ugljika, na teme kao što su toplinske crpke, ventilacija i proizvodnja obnovljive energije, LICHT Leuven je postao prepoznatljiv u gradu. S obzirom na to da je solarna tehnologija karakterizirana relativno lakim postavljanjem, dobila je prednost pred ostalima. PDU radi na pronalaženju prikladnih krovova za postavljanje solarnih fotonaponskih instalacija, istražujući široke mogućnosti od škola u javnom vlasništvu do poslovnih prostora. Od pronađenih krovova, prepoznato je 10 koji su javni i izgledni za uporabu. Za nekretnine u vlasništvu vijeća ugovorena je „solarna fotonaponska energija kao usluga” od dvije zadruge, Ecopower i Ecoob. Ukupno je instaliran sustav od 830 kWp koji je potpuno financiran sredstvima građana koja su stavljena na raspolaganja putem zadruge i ukupno iznosila 650.000 EUR. Ovaj uspjeh pokazao je snagu suradnje i spremnost građana da pridonesu svojim vremenom, lokalnim znanjem i novcem kako bi podržali nastojanje grada da postigne ugljičnu neutralnost.

Dries Vleugel, član energetskog tima Gradskog vijeća Leuvena, rekao je da ono što suradnju LICTH čini snažnom su jedinstvene prednosti svakog partnera.

„Građani, lokalne tvrtke i partneri doživljavaju grad kao pouzdanog partnera i dobrog ambasadora za ovakve projekte. S druge strane, zadruge imaju veću moć mobiliziranja skupina građana, tehničko znanje i iskustvo u razvoju energetskih projekata, iskustvo koje se gradska uprava nema…

„Ako se možete pronaći, to znači da je sustav podrške uistinu dobar”.

Jedinica također istražuje projekte e-mobilnosti, kao što su dijeljenje električnih vozila i e-bicikala, povezujući e-mobilnost s fotonaponskim sustavima: suradnja između različitih partnera pomogla je u izgradnji učinkovitih poslovnih pothvata. Oni također imaju planove za novi sustav daljinskog grijanja za stambeni blok u kojem živi 40 osoba. Sustav će za proizvodnju topline koristiti vodu iz rijeke Dyle. Ovaj novi izvor energije kombinirat će se s kampanjom za obrazovanje o energetskoj učinkovitosti kako bi se osiguralo maksimalno iskorištavanje niskougljičnog potencijala novog sustava.


Uredio Dries Vleugel (Gradsko vijeće Leuvena) sa sastanka stručnjaka mPower


Skupno financiranje budućnosti: Križevci, Hrvatska

Cycle in Križevci

Slika < 1. slika

Hrvatski grad Križevci postaje pionir u borbi za čistu energiju i protiv energetskog siromaštva. Ova općina nalazi se nedaleko od glavnog grada Zagreba u središnjoj Hrvatskoj, u njoj živi oko 21.000 ljudi, od kojih polovica u samom gradu, a polovica u okolnim ruralnim područjima. Križevci su prvi hrvatski grad koji je realizirao projekt obnovljive energije koji se financirao skupnim financiranjem, što je pothvat koji ga je učinio poželjnim primjerom u zemlji i sada mnogi razmišljaju kako bi od njih prepisali zadaću.

U 2018. godini Križevci su otvorili solarnu elektranu koja je potpuno financirana skupnim financiranjem. Nalazi se na krovu njihovog poslovnog centra, kapacitetu joj je 50 kilovata i očekuje se kako će uštedjeti oko 55 tona ugljičnog dioksida godišnje. Solarna energija koju proizvodi uglavnom će se koristiti za napajanje poslovnog centra, a višak će biti ubačen u općinsku mrežu.

Projekt je započeo s energetskom zadrugom Zelena energetska zadruga (ZEZ), koja je imala ideju i vodila projekt tijekom cijelog procesa. Ona je osigurala stručno znanje i dala projektu solarnu opremu u zakup.

ZEZ je blisko surađivao s križevačkom općinskom upravom, koja je održala dva informativna sastanka za stanovnike i proširila vijest u lokalnim medijima, pobrinuvši se da pridobiju građane da postanu sudionici. Zbog entuzijazma za obnovljivom energijom među stanovnicima Križevaca, bilo je potrebno samo desetak dana da se prikupi potrebnih 30.000 eura. Ukupno, u projekt su uložila pedeset i tri građana. Ulaganje se smatra kredit na deset godina s kamatnom stopom od 4,5 posto koja se građanima isplaćuje godišnje. Nakon deset godina elektrana će biti u potpunom vlasništvu općine.

Projekt je toliko uspješan i popularan među stanovnicima da već inspirira nove ideje. U prvoj polovici 2019. godine križevačka općina izgradila je još jednu solarnu elektranu, na krovu javne knjižnice. Ima prostora za buduće projekte. Križevci su sada osnovali vlastitu energetsku zadrugu KLIK. KLIK je osnovan 5. ožujka 2020. godine te će, među ostalim projektima, povezati križevačke solarne krovove s mikro-mrežom temeljenom na blockchain tehnologiji.


Autori Lucija Gudić i Danijel Šaško, općina Križevci


Dodatne informacije

Obveznice zajednice: Swindon, Ujedinjena Kraljevina


Vijeće općine Swindon prikupilo je 4,2 milijuna funti kapitalnih financija i stvorilo novi model društva i općine tako što su uspješno izdali obveznice za razvoj solarnog parka.

Swindon je veliki grad u jugozapadnoj Engleskoj. Grad se nalazi na glavnim prometnim pravcima između glavnog grada i Bristola, i ima 222.000 stanovnika.

U Swindonovom Akcijskom planu za neto nulu za 2021. godinu opisano je kako se Vijeće nada da će postići u svojoj potrošnji energije do 2030. godine postići neto nultu razinu emisije ugljika i podržati širu zajednicu da postigne isto do 2050. godine.

U sklopu programa dekarbonizacije, Swindonsko vijeće sastavilo je argumentaciju za dvije solarne instalacije snage 5 MW postavljene na tlu, na lokacijama Common Farm i Chapel Farm. Vijeće je tražilo financijsko rješenje koje bi moglo koncentrirati financijske koristi lokalno i povećati angažman javnosti. Iako je vijeće poduzelo korake za rješavanje klimatske krize, svijest javnosti bila je niska, a neki su se osjećali isključenima iz javne rasprave. Vijeće se obratilo organizaciji Abundance, koja se bavi socijalnim ulaganjima kako bi pomogla dvjema tvrtkama u vlasništvu vijeća koje predvode projekte u prikupljanju potrebnih sredstava.

Ono što je tim procesom polučeno bila je prva solarna obveznica Ujedinjene Kraljevine. Organizacija Abundance je uvela marketing i upravljanje. Ponuda je pokrenuta prije faze izgradnje solarnih farmi i privukla je 12.000 investicija. Ponuda je bila lokalno popularna, što se vidi po tome što je 35 % ukupnih ulaganja dolazilo iz Swindona i okolice. Zadržavanje niskog praga za ulaganja omogućilo je sudjelovanje raznih lokalnih ulagača, pri čemu je 2 % ulagača ponudilo samo po 5 funti. Predviđa se da će svaki ulagač ostvariti 6 % povrata ulaganja tijekom 20 godina, što će pomoći u postizanju cilja Vijeća da financijske koristi od njihovog rada na klimatskim promjenama ostanu u opticaju unutar Swindona. Vijeće Swindona također je obećalo da će dio dobiti ostvarene iz solarne farme uložiti u nove projekte lokalne zajednice, čime bi se olakšalo postizanje toga cilja.

Na temelju posla kojeg je obavilo sa Swindonom, društvo Abundance uspostavilo je program ulaganja u zajednicama kako bi drugim vijećima omogućilo izdavanje obveznica koje su podržane sposobnošću Vijeća da se zadužuje po nižim stopama. Vijeće obližnjeg mjesta West Berkshire je jedan od novih korisnika. Tijekom jednog mPower događaja, Bruce Davis iz financija društva Abundance rekao je kako smatraju da je Vijeće West Berkshirea uočilo da je oslanjanje na zajedničko ulaganje unutar općine dobar alat za pokretanje stanovništva budući da je 1000 osoba odlučilo uložiti novac u ulagački projekt kojem su lokalne vlasti bile na čelu. To je bio pomak lokalne dinamike prema suradnji i uzajamnoj podršci. Abundance i dalje traži nove načine za povećanje društvenog i ekološkog utjecaja. Nedavno su pokrenuli novu značajku u kojoj ulagači mogu donirati svoje kamate za programe vijeća i dobrotvorne programe i 15 posto ulagača odlučilo se za to.


Uređeno sa sastanka stručnjaka mPower na kojem je sudjelovao Bruce Davis iz tvrtke Abundance


Omogućavanje pristupa: Lambeth, UK

Slika > Izvor: Malc McDonald, Geography

U Lambethu, organizacija energetske zajednice Repowering London pronašla je načine za prevladavanje nekih prepreka koje sprječavaju one s niskim primanjima da sudjeluju u programima Energetske zajednice. Vijeće je ovu organizaciju postavilo za svog ovlaštenog opskrbljivača energijom u zajednici.

Demokratsko sudjelovanje, a posebno početni napori da se formira energetska zajednica, vremenski je zahtjevno i često nije moguće, posebno za osobe s niskim primanjima ili s dodatnim obvezama brige za bližnje. Međutim, lokalni građani mogu postati članovi Repowering Londona za samo 1 GBP kako bi dobili demokratski vlasnički udio. Za osobe koje primaju neki vid socijalne pomoći ili mlađe od 25 godina, moguće je uložiti i svega 50 funti (umjesto 100 funti za druge ulagače).

U Brixtonu, Repowering London je na društvenim stanovima instalirao solarnu fotonaponsku mrežu koju financiraju građani.  Profit se reinvestira na lokalnoj razini, primjerice u njihov primjerni program obrazovanja mladih.


Uređeno iz istraživanja koje je provela Britt Jurgensen (mPower)

4. Dodatna literatura

Podcasti Energetske zajednice

Energetski gradovi Soundcloud

https://soundcloud.com/energy-cities/ecf-episode-prague

Pozadina Zajednice za obnovljive izvore i energiju

Oslobađanje potencijala kojeg nose zajednice za obnovljive izvore i energiju
Pristupačan uvod u energiju u zajednici i zakonodavstvo o energetskim zajednicama
http://www.foeeurope.org/unleashing-power-community-energy


Energija zajednice
Praktični vodič za ponovno ovladavanje energijom
https://energy-cities.eu/publication/community-energy/


Kako gradovi mogu podržati zajednice za obnovljive izvore energije
Izvješće o različitim modelima omogućavanja i partnerstva te posebne studije slučaja sa smjernicama za lokalne i regionalne oblikovatelje politika
https://energy-cities.eu/publication/how-cities-can-back-renewable-energy-communities/


Mobilizacija europskih građana kako bi ulagali u održivu energiju
Izvješće o energetskim zajednicama sa studijama slučaja o modelima financiranja, uključivanja i partnerstava
http://www.ventplus.be/media/static/files/import/activity/rescoop-mecise-book.pdf


Energetske zajednice u okviru paketa Čista energija
Izvješće o pravnim definicijama i smjernicama za prenošenje europskog zakonodavstva o energetskim zajednicama.
https://uploads.strikinglycdn.com/files/48701cfd-f397-4903-9d36-1fba162223f4/Energy%20Communities%20Transposition%20Guidance.pdf

Budući poslovni modeli na lokalnom energetskom tržištu

Bijela knjiga USEF-a o energetici i uslugama fleksibilnosti za energetske zajednice
Bijela knjiga o potencijalnim poslovnim modelima u energetici i uslugama fleksibilnosti za energetske zajednice
https://www.nweurope.eu/media/6768/usef-white-paper-energy-and-flexibility-services-for-citizens-energy-communities-final-cm.pdf

Građani kao izvor financija

Priručnik o građanima kao izvoru financija
Sveobuhvatno uvođenje različitih oblika financiranja koje pružaju građani
https://www.h2020prospect.eu/images/Booklets/Citizen_finance_-_Handbook.pdf

Oporavak od bolesti COVID-19 i lokalno gospodarstvo

Zeleni oporavak za lokalna gospodarstva
Dokument o tome kako usvojiti zeleni oporavak od Covida-19 za lokalna gospodarstva, razviti pakete oporavka usmjerene na socijalnu, gospodarsku i ekološku pravednost.
https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/Green-Recovery-FINAL2.pdf

Studije slučaja

Općina koja djeluje kao katalizator ili inicijator energetske zajednice
Coopem Mouscron, Belgija
https://municipalpower.org/articles/there-were-evenings-when-we-almost-gave-up/


Energetska zajednica Plymouth
https://municipalpower.org/articles/plymouth-energy-community-a-story-about-energy-transition-and-social-justice/

Profesionalna izvrsnost, inovacije i razmjeri energetskih zajednica

Somenergia
https://www.generationkwh.org/


Gent, Buurzame Stroom
https://www.renewables-networking.eu/documents/BE-Ghent.pdf

Zajednički pothvati i partnerstvo s građanskim organizacijama

Middelgrunden Offshore Wind
https://www.renewables-networking.eu/documents/DK-Copenhagen.pdf


Wolfhagen
https://theconversation.com/this-small-german-town-took-back-the-power-and-went-fully-renewable-126294